Macromedia Flash - Nút âm thanh

Bước 01 :
+ Trước hết, tạo một tài liệu Flash mới (Ctrl + N)

Bước 02 :
+ Bằng cách sử dụng đèn flash công cụ để vẽ, vẽ bất cứ biểu tượng âm thanh nào, đặt tên là sound symbol . Đối với ví dụ này, tôi sẽ dùng hình ảnh này : (Hình 01)

[Image]
Hình 01

Bước 03 :
+ Trong khi sound symbol vẫn còn được lựa chọn, bấm phím F8 (hoặc select Modify > Convert to Symbol ) để chuyển đổi sound symbol thành Movie Clip Symbol . Xem hình dưới đây : (Hình 02)

[Image]
Hình 02

Bước 04 :
+ Double-click vào movie clip trên Stage với chức năng Selection tool (V). Bây giờ bạn vào được bên trong các bộ Movie clip. (Hình 03)

[Image]
Hình 03

Bước 05 :
+ Sau đó, trong khi các "sound symbol" vẫn còn được lựa chọn, bấm lại phím F8 để chuyển đổi nó vào một nút bấm. Xem hình dưới đây : (Hình 04)

[Image]
Hình 04

Bước 06 :
+ Trong khi Button vẫn còn được lựa chọn, mở Action Script Panel (F9), và nhập vào mã script sau vào Actions panel:

on(release){gotoAndStop("activation")}

Bước 07 :
+ Click chuột vào frame 2 và nhấn phím F6. Sau đó, nhập các đoạn mã Script vào Actions panel:

stop();
stopAllSounds();


Bước 08 :
+ Sau đó, trong frame 2, mở Properties Panel (F9) . Chọn Silence . Xem hình dưới : (Hình 05)

[Image]
Hình 05

Bước 09 :
+ Sau đó, chọn công cụ Selection Tool (V),bấm vào một lần vào "sound symbol" để chọn nó, và trong bảng Actions Panel (F9) nhập mã Script sau đây:

on(release){gotoAndStop("activation")}

Bước 10 :
+ Nhấp vào frame 1224 và nhấn phím F7.Sau đó, trong khi bạn vẫn còn trên frame 24, mở Actions Panel (F9) ở Bảng AScode nhập đoạn mã sau : (Hình 06)

gotoAndStop("silence");

[Image]
Hình 06

Bước 11 :
+ Tạo một layer mới ở trên layer 1 (layer 2). Trở lại điểm đầu tiên trên frame của layer 1, nhấn Ctrl + C (Copy), nhấp vào frame 12 của layer 2 và nhấn phím F6, và sau đó Ctrl+Shift+V (Paste in Place).

Bước 12 :
+ Trong khi "sound symbol" mà bạn chỉ cần sao chép các lựa chọn, và trên frame 12 của layer 2, mở bảng Actions Panel (F9). xóa các script trước đó, và dán scritp này:

on(release){gotoAndStop("silence")}

Bước 13 :
+ Khóa layer 1, bấm lại vào frame 12, và vẽ ra những "làn sóng âm thanh" (sound waves) bằng cách sử dụng đèn flash công cụ để vẽ, xem hình dưới đây : (Hình 07)

[Image]
Hình 07

Bước 14 :
+ Chọn công cụ Selection Tool (V), bấm vào một lần nữa vào frame 12, và bên trong bảng Actions Panel dán đoạn mã này:

stop();

Bước 15 :
+ Trong khi vẫn chọn frame 12, đến thanh Properties Panel bên dưới stage, và chọn activation . (Hình 08)

[Image]
Hình 08

Bước 16 :
+ Trở lại vào điểm đầu tiên frame của layer 2, mở bảng Actions panel và nhập đoạn mã script này vào :

gotoAndStop("activation");

Bước 17 :
+ Chọn Frame 12 như hình dưới : (Hình 09)

[Image]
Hình 09

Bước 18 :
+ Chọn File > Import > Import to Library, và nhập bất kỳ bài nhạc mp3 vào thư viện . (Hình 10)

[Image]
Hình 10

Bước 19 :
+ Nhấp vào frame 12 của layer 2, và bằng cách sử dụng "kỹ thuật kéo và thả " âm thanh di chuyển tập tin từ Thư viện lên trên stage : (Hình 11)

[Image]
Hình 11

Bước 19 :
+ Về lại trên scene chính (Scene 1), và nhấn Ctrl + Enter để kiểm tra sản phẩm.
+ Chúc các bạn thực hiện thành công

Theo thuvien-it

0 comments:

Post a Comment