Macromedia Flash - Chuyển đổi hình ảnh có hiệu lực

Bước 01 :
+ Mở 1 File Flash mới, tạo kích thước cho phù hợp với hình ảnh của bạn. Chọn màu nền tùy ý . Đặt tỷ lệ tại ô Frame Rate28 fps (Frames thứ hai). (Hình 01)

[Image]
Hình 01

Bước 02:
+ Chọn File > Import > Import to Stage (Ctrl+R), và nhập hình ảnh của bạn vào : (Hình 02)

[Image]
Hình 02

+ Trong khi hình ảnh vẫn còn được lựa chọn, bấm phím Ctrl + B (Breake apart) hình ảnh đó : (Hình 03)

[Image]
Hình 03

Bước 03:
+ Nhấp vào frame 20 và nhấn phím F6. Sau đó, quay trở lại trên frame 1 , dùng công cụ Free Transform Tool (Q), để giảm kích thước của hình ảnh. Xem hình dưới đây : (Hình 04)

[Image]
Hình 04

Bước 04:
+ Nhấp vào frame 25, bấm phím F6,chọn công cụ Selection Tool (V), và làm như nó được hiển thị trong hình dưới đây : (Hình 05)

[Image]
Hình 05

Bước 05:
+ Nhấp vào frame 28, bấm phím F6, lựa chọn công cụ Selection Tool (V), và làm như nó được hiển thị trong hình dưới đây : (Hình 06)

[Image]
Hình 06

Bước 06:
+ Nhấp vào frame 32, bấm phím F6, và sau đó xoá các phím trên bàn phím. Trở lại trên frame 15, bấm Ctrl + C (Copy), nhấp vào frame 32 và nhấn Ctrl+Shift+V (Paste in Place).

Bước 07:
+ Nhấp vào frame 40, bấm phím F6, giảm kích thước hình ảnh một chút và đặt nó vào vị trí như nó được hiển thị trong hình dưới đây : (Hình 07)

[Image]
Hình 07

Bước 08:
+ Nhấp vào frame 45, giảm hình ảnh lại một chút, và đặt nó vào vị trí như hình dưới đây : (Hình 08)

[Image]
Hình 08

Bước 09:
+ Nhấp vào frame 50, bấm phím F6 và sau đó xóa nó đi.Sau đó, quay trở lại trên frame 1, nhấn Ctrl+C (Copy) , nhấp vào frame 50 và nhấn Ctrl+Shift+V (Paste in Place).

Bước 10:
+ Chọn layer 1, mở Properties Panel (Ctrl + F3) và chọn ở ô tween Shape. Xem hình dưới đây : (Hình 09)

[Image]
Hình 09

+ Nhấn Ctrl + Enter để kiểm tra thành quả của bạn . Chúc các bạn thực hiện thành công

Theo thuvien-it

0 comments:

Post a Comment