Macromedia Flash - Lập danh sách hình ảnh

Bước 01:
+ Tạo 1 File Flash mới, các bạn hãy chuẩn bị trước 1 số ảnh kích thước 192 x 144 px hoặc kích thước tùy ý bạn. Bạn cũng có thể vào đây để Download những bức ảnh của tôi để thực hành.

Bước 02:
+ Sau khi đã tạo File Flash các bạn chọn File \ Import \ Import to Library.
+ Giữ Shift chọn 5 hình rồi ấn Open. Vậy là trong thư viện (Library) của chúng ta đã chứa 5 ảnh mới chọn (Hình 01)

[Image]
Hình 01

Bước 03: :
+ Ấn Ctrl + J để mở (Document Properties) và xác định lại chiều dài, chiều rộng của khung trình chiếu (Stage) là 210 x 180 px. Chọn màu nền là màu Đen, Frame rate là 28. (Hình 02)

[Image]
Hình 02

Bước 04:
+ Chọn công cụ Selection Tool (V), sử dụng phương pháp "kéo - thả) để di chuyển bức ảnh đầu tiên ( Ảnh 1) vào khung trình chiếu.

- Sau khi đã "kéo - thả" bức ảnh đầu tiên vào, các bạn vẫn dùng tiếp công cụ Selection Tool (V) di chuyển bức ảnh đến vị trí như (Hình 03):

[Image]
Hình 03

- Click 2 lần vào Layer 1 đổi tên thành "img1", sau đó chọn Frame đầu tiên của Layer "img 1", ấn F9 để mở bảng Action Script và dán câu lệnh này vào :

stop();

Bước 05:
+ Tạo thêm 1 Layer mới (đặt tên là "Các chữ số") sau đó dùng công cụ Selection Tool (V) kéo cho nó xuống phía dưới Layer "img 1".(Hình 04)
[Image]
Hình 04

- Chọn Layer " Các chữ số", chọn tiếp công cụ Text Tool (A), sau đó mở bảng Properties (Ctrl +F3) phía dưới khung trình chiếu (Stage) và chỉnh thông số như (Hình 05) :

[Image]
Hình 05

Ta được như hình 06 :

[Image]
Hình 06

Bước 06:
+ Dùng công cụ Selection Tool (V) click chọn số 1, ấn F8 để convert nó sang dạng Button (nút bấm) (Hình 07 & 08):

[Image]
Hình 07

[Image]
Hình 08

- Sau khi đã convert các bạn ấn F9 để mở bảng Action Scirpt và dán đoạn mã này vào :

on (release) {
gotoAndPlay(1);
}


Bước 07:
+ Làm tương tự với các số còn lại nhưng khi dán đoạn mã vào bảng Action Script thì ta cần thay đổi 1 chút.
+ Với Nút số 2 :

on (release) {
gotoAndPlay(2);
}


+Nút số 3 :

on (release) {
gotoAndPlay(3);
}


+Nút số 4 :

on (release) {
gotoAndPlay(4);
}


Nút số 5 :

on (release) {
gotoAndPlay(5);
}


Bước 08:
+ Click chọn Frame 5 trên Layer "Các chữ số" và ấn F5

Bước 09: Tạo một Layer mới, di chuyển nó lên phía trên Layer "img 1" và đặt tên là "img 2".

- Chọn Frame thứ 2 của Layer "img2", dùng công cụ Selection Tool (V) để kéo thả bức ảnh thứ 2 trong Library ra ngoài (Khung trình chiếu). Đặt nó trùng với vị trí của bức ảnh thứ nhất.

- Tiếp theo vẫn chọn frame thứ 2 của Layer "img 2", ấn F9 (Action Script Panel) và dán câu lệnh sau vào :

stop ();

Bước 10:
+ Làm tương tụ với 3 bức ảnh còn lại.

Chú ý : Mỗi ảnh các bạn phải đặt trên 1 Layer riêng biệt và với bức ảnh thứ 3 sẽ nằm trên Frame thứ 3 của Layer "img 3 ", bức ảnh thứ 4 sẽ nằm trên Frame 4 của Layer "img 4", bức ảnh thứ 5 sẽ nằm trên Layer Frame thứ 5 của Layer "img 5" như hình dưới :

+ Sau khi thực hiện xong nhấn Ctrl + Enter để kiểm tra sản phẩm.

Theo thuvien-it

0 comments:

Post a Comment