Macromedia Flash - Vòng Tròn Hình Ảnh Động 3D

Macromedia Flash - Vòng Tròn Hình Ảnh Động 3D

Bước 01 :
+ Mở một tài liệu flash mới.

Bước 02 :
+ Chọn Modify > Document (Ctrl+J) .Đặt màu nền là gì mà bạn thích.Chiều rộng của File là 400 pixel và chiều cao là 355 pixel. Đặt Flash của frame rate là 42 fps. (Hình 01)

[Image]
Hình 01

Bước 03 :
+ Mở thanh Công cụ Oval (O). Trong phần màu của bảng Tool panel , hãy điền vào các khối màu bằng cách bấm vào ít sơn và sau đó vào biểu tượng nhỏ hình vuông với các màu đỏ diagonal.
+ Stroke chọn màu sắc bất kỳ ,với độ dày 4. Sau đó, vẽ một vòng tròn. Xem hình dưới đây . (Hình 02 & 03)

[Image]
Hình 02

[Image]
Hình 03

Bước 04 :
+ Trong khi hình tròn vẫn được chọn, bấm phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi thành Movie Clip Symbol. (Hình 04)

[Image]
Hình 04

Bước 05 :
+ Nhấp vào frame 15 và nhấn phím F6.

Bước 06 :
+ Trong khi vẫn chọn trên frame 15, chọn Modify > Transform > Flip Horizontal

Bước 07 :
+ Bấm chuột phải vào bất cứ nơi nào trên vùng màu xám giữa hai keyframes trên timeline và chọn Create Motion Tween từ menu xuất hiện . (Hình 05)

[Image]
Hình 05

Bước 08 :
+ Double click vào layer 1 để đổi tên của nó thành circle 1. Sau đó, sẽ chọn Công cụ Selection Tool (V), chọn tất cả các Frame layer circle 1, nhấp chuột phải và chọn Copy Frames. Xem hình dưới đây . (Hình 06)

[Image]
Hình 06

Bước 09 :
+ Sau đó, tạo ra một layer mới ở phía trên của circle 1, đặt tên nó là circle 2, nhấp vào frame đầu tiên, nhấp chuột phải và chọn Paste Frames. Xem hình dưới đây : (Hình 07)

[Image]
Hình 07

+ Bây giờ bạn được như thế này : (Hình 08)

[Image]
Hình 08

Bước 10 :
+ Lựa chọn công cụ Selection Tool (V), và chọn tất cả các frame từ frame 15 đến frame 30, chọn đúng một lần nữa và bấm vào Remove Frames . (Hình 09)

[Image]
Hình 09

Bây giờ, bạn chỉ có điều này: (Hình 10)

[Image]
Hình 10

Bước 11 :
+ Chọn công cụ Selection Tool (V) và nhấp vào một lần trên layer circle 2 . Sau đó, bằng cách sử dụng con chuột, hoặc bằng phím mũi tên, di chuyển vòng tròn sang trái 1 chút. Xem hình dưới : (Hình 11)

[Image]
Hình 11


+ Nhấn Ctrl + Enter để thử nghiệm sản phẩm .Chúc các bạn thực hiện thành công.

Theo thuvien-it

0 comments:

Post a Comment