Nhúng (chèn) nhạc vào blog


Mẫu tham khảo

<embed src="http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/2308.wma" type="audio/mpeg" loop="false" autostart="false" height="40" width="304"></embed>

Mẫu này dành cho video (wmv ?)

<embed showdisplay="0" showstatusbar="1" showcontrols="1" autostart="0" type="application/x-mplayer2" src="Liên kết đến video" space="0" align="middle" height="350" width="400"></embed>

Mẫu này ok

<object><embed width="300" height="68" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="path" type="application/x-mplayer2" showstatusbar="1" autostart="0" showcontrols="1" /></embed> </object>

mẫu này cho mp3 (không hiện thông tin bài nhạc)

<object data="http://www.vnweblogs.com/flash/mp3player/mp3player.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="20" class="ltPlayer"><param name="quality" value="best" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="movie" value="http://www.vnweblogs.com/flash/mp3player/mp3player.swf" /><param name="FlashVars" value="&file=http://nguyentrongtao.vnweblogs.com/gallery/1890/92896-condebuon.mp3&height=20&width=320" /></object>

Lưu ý, hướng dẫn này không sử dụng được cho Yahoo! 360, Yahoo! Mash mà chỉ những blog hỗ trợ HTML khá đủ.

Hãy tham khảo đoạn mã này bạn có thể đăng tệp tin âm thanh cho blog.
<embed src="Liên kết đến file âm thanh" type="audio/mpeg" loop="false" autostart="false" height="40" width="304"></embed>
Giải thích thêm:

* Liên kết đến file âm thanh: Là liên kết đến nơi lưu trữ tệp tin âm thanh. Bạn có thể upload một bài hát nào đó lên http://pages.google.com bằng tài khoản dùng chung với Blogger.com của bạn hoặc bạn tìm đâu đó link của bài hát. Trên trang media của Tuổi Trẻ có rất nhiều bài hát cho phép bạn download, sử dụng điểm này để lấy link. Cách làm, ngay biểu tượng download của bài hát, click chuột phải chọn Properties, bạn nhớ phần mở rộng của tệp tin âm thanh ở đây là mp3.Ví dụ tôi đã chép link của bài hát Cám ơn em Sài Gòn (Vũ Quốc Việt) như bên dưới:http://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01camonemsaigon.mp3

* type="audio/mpeg": Định dạng của tệp tin.
* loop="false": Lặp lại, nếu bạn muốn bài hát tự động lặp lại thì thay false bằng true.
* autostart="false": Tự động chơi tệp tin, nếu bạn muốn bài hát tự động được chơi thì thay false bằng true.
* height="40": Chiều cao của phần hiển thị, hãy chọn chiều cao phù hợp, đơn vị pixel.
* width="304": Chiều rộng của phần hiển thị.

Xong, kết quả hiển thị như dưới đây. Hãy bấm play để nghe để nghe bài hát nhé.

Vẫn chưa xong bạn ạ, nếu bạn dùng trình duyệt Firefox, bạn có thể không hiển thị hoặc nghe được bài hát này. Nó yêu cầu cài đặt plug-in cho trình duyệt. Vậy thì làm thế nào để người dùng dù sử dụng trình duyệt nào cũng có thể nghe được bài hát.

Hãy sử dụng đoạn mã này.

<embed showdisplay="0" showstatusbar="1" showcontrols="1" autostart="0" type="application/x-mplayer2" src="Liên kết đến tệp tin" space="0" align="middle" height="69" width="304"></embed>

* Liên kết đến tệp tin: Liên kết đến tệp tin có thể qua giao tức mms
* showstatusbar="1": Hiển thị status bên dưới. Nếu không muốn bạn thay 1 bằng 0.
* showcontrols="1" : Hiển thị điều khiển. Nếu không muốn bạn thay 1 bằng 0.
* autostart="0": Tự động chơi. Nếu muốn bạn thay 0 bằng 1.

Hãy nghe bài hát lúc nãy, tôi chắc chắn bạn dùng Firefox, không cần cài đặt plug-in, vẫn sử dụng được.

Tương tự như vậy nếu bạn có tệp tin video (.wmv) thì có thể đưa vào đây và tăng kích cở height cũng như width để khung nhìn video rộng hơn.

Đây là chương trình TVO (Tuổi Trẻ Video Online) kỳ 19-07 (liên kết:)
mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/tivio/TVO-19-07/TVO-19-07.wmv với height="350" width="400"

Cuối cùng bạn hãy chép đoạn mã này, trên cửa sổ viết bài (Posting | Create), hãy cho hiển thị Edit html thay vì chọn Compose, chèn nó vào bài viết. Hoặc bạn paste vào HTML/Javascript (Template | Add and Arrange Page Elements | Add a Page Element ) nếu bạn chỉ muốn tạo một widget chơi nhạc thôi.

Nhạc


<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="http://www.all-art.org/music/music_files/jazz/The%20Wonderful%20World%20of%20Louis%20Armstrong/01%20Mack%20The%20Knife.mp3" name="MediaPlayer1" width="400" height="80" autostart="0" showcontrols="1" showstatusbar="1" showaudiocontrols="1" showpositioncontrols="1" volume="100"></embed>


video
<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="đường link đến file nhạc.wmv" name="MediaPlayer1" width="400" height="80" autostart="0" showcontrols="1" showstatusbar="1" showaudiocontrols="1" showpositioncontrols="1" volume="100"><embed>


Flash
<embed quality="high" menu="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" src="đường link đến file nhạc.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" loop="false"></embed>


MIDI VA RA
Có rất nhiều dạng audio (*.au, *.wav, *.mid....) và video (*.mpeg, *.avi...). Nhưng có lẽ chỉ có dạng midi (*.mid) là cỡ nhỏ nhất. Một bản nhạc 5 phút chiếm khoảng 30KB trong khi đó 5 phút dưới dạng wav lên tới 5MB. Ðể đưa chúng vào một trang web, bạn cần viết dòng html-code sau:
CODE
<embed src="music.mid" autostart="true" loop="true">

Trong đó "music.mid" là tên của file nhạc, autostart="true" chạy bản nhạc tự động, loop="true" tự động quay lại đầu bản nhạc khi và chạy tiếp, nếu bạn chỉ muốn bản nhạc chạy một số lần nhất định lần rồi dừng, hãy thay "true" bằng "1", "2"...

Riêng Internet Explorer còn cho phép bạn tạo nhạc nền với tag đơn <bgsound> Dòng code sẽ được viết như sau:

CODE

<bgsound src="music.mid" loop="infinite">


loop="infinite" cho phép browser chạy bản nhạc không ngừng.
Ngoài ra còn một cách đưa video vào trang web (chỉ dùng cho Internet Explorer) như một bức ảnh:

CODE


<img dynsrc="beany.mpg">


Nếu đã từng sử dụng RealPlayer chắc bạn sẽ hỏi, làm thế nào để nó tự động chạy một bài hát dưới dạng *.rm Ðiều đó không phức tạp lắm nhưng đòi hỏi người đến thăm trang web của bạn phải có RealPlayer cài trong máy, đó lại là điều ít xảy ra. Như vậy bạn phải tạo một link để người đọc có thể download phần mềm này từ RealNetwork server. Sau đây là dòng code bạn cần để đưa RealPlayer vào một trang web:

CODE

<embed src="finally.rm" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="ControlPanel" height="30" width="400" autostart="true"><br>

<embed type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="StatusField" height="30" width="400" autostart="true"><br>

<embed type="audio/x-pn-realaudio-plugin" console="Clip1" controls="PositionField" height="30" width="400" autostart="true"><br>

Có một điều bạn cần chú ý là tất cả các files nhạc, video... đều phải được upload cùng với trang web và cùng nằm trong một địa chỉ như trang web. Nếu sử dụng một file của trang web khác, bạn phải đưa địa chỉ đầy đủ của file đó vào html-code. Ví dụ:

CODE

<embed src="http://www.tridung.de/audio/music.mid" autostart="true" loop="true">

Theo thekok

Có điều này em muốn nói với admin lâu lắm rồi nhưng ngại. Em là thành viên thường xuyên post nhạc trong room âm nhạc của TTC, nhưng mà bài hát nào em vừa post bên TTC xong thì link liền bị ăn cắp dẫn sang bên tialia, em tức lắm chứ. Bởi vây bây giờ em xin có ý kiến góp ý với ạc min thế này. Các bác nên đổi HTML cho các music player hiện có. Các loại mã đọc nhạc của TTC cho phép người ta ăn cắp nhạc dễ dàng do không dấu link. Loại HTML mà TTC đang dùng là:

dành cho nhạc WMA:
<div><div align="center"><object>
<embed type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://microsoft.com/windows/mediaplayer/en/download/"
src="LINK NHAC"
ShowControls="TRUE" ShowDisplay="0" ShowStatusBar="TRUE" AutoStart="FALSE" Loop="FALSE" Volumn="100" >
</embed>
</object></div></div>

dành cho nhạc REAL:
DIV>
<OBJECT>
<embed type="application/x-mplayer2"pluginspage="http://microsoft.com/windows/mediaplayer/en/download/"src="LINK NHAC"ShowControls="TRUE" ShowDisplay="0" ShowStatusBar="TRUE" AutoSize="1" AutoStart="FALSE" Loop="FALSE" Volumn="100" Width="320" Height="68"></embed></OBJECT></DIV>

dành cho nhạc MP3
<div><object>
<embed type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://microsoft.com/windows/mediaplayer/en/download/"
src="http://dime52.dizinc.com/~anhsaod/music/blue/alive.MP3"
ShowControls="TRUE" ShowDisplay="0" ShowStatusBar="TRUE" AutoStart="FALSE" Loop="FALSE" Volumn="100" Width="320" Height="68">
</embed>
</object></div>


Đây là các loại HTML mà TTC đang dùng dành cho music player không dấu link, em muốn xin các bác đổi lại mã HTML thành mã dấu link để những bài hát em tốn công đăng lên không bị ăn cắp.
Ở đây em có mấy loại mã dấu link. Mong rằng sẽ giúp được các bác:
DÀNH CHO NHẠC WMV

<DIV>
<DIV align=center>
<OBJECT>
<embed type="application/x-mplayer2"pluginspage="LINK NHAC"ShowControls="TRUE”ShowDisplay="0" ShowStatusBar="TRUE"AutoStart="FALSE" Loop="FALSE"Volumn="100" ></embed></OBJECT></DIV></DIV>

DÀNH CHO NHẠC MP3

<DIV>
<OBJECT>
<embed type="application/x-mplayer2"pluginspage="LINK NHAC"ShowControls="TRUE"ShowDisplay="0"ShowStatusBar="TRUE"AutoStart="FALSE"Loop="FALSE"Volumn="100"Width="320"Height="68"></embed></OBJECT></DIV>

DÀNH CHO NHẠC WMA

<BR>
<OBJECT>
<embed type="application/x-mplayer2"pluginspage="http://microsoft.com/windows/mediaplayer/en/download/"src="LINK NHAC"ShowControls="TRUE" ShowDisplay="0" ShowStatusBar="TRUE"AutoStart="FALSE" Loop="FALSE" Volumn="100" Width="320"Height="68"></embed></OBJECT><BR>

41 comments:

Anonymous said...

That is really interestіng, You are аn eхceѕsivelу professional bloggеr.
I hаѵe joined yοuг rss feeԁ and loоk fοrωard to
in sеarсh of morе of youг еxcellent post.

Additionally, I have sharеd your site in my ѕοcial netwoгkѕ

Alѕο viѕіt my homepagе - resources

Anonymous said...

What a ѕtuff оf un-ambiguitу and preserveneѕѕ оf
precious knowledge about unpгedicted feelіngs.Also νisіt mу page - simply click the following internet page
my page - http://lankanneeds.com/index.php?do=/profile-11164/info/

Anonymous said...

Pretty nісe post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say thаt Ι
havе truly enjoyed surfing aгounԁ уour blog posts.
In any cаѕе I ωill be subѕcribіng to yοur fеed and I hope you writе again verу soon!


my web blog: Get the facts

Anonymous said...

What's up, after reading this amazing paragraph i am too delighted to share my knowledge here with colleagues.

My site ... kostenlos spiele spielen

Anonymous said...

It's going to be ending of mine day, however before end I am reading this fantastic paragraph to improve my know-how.

Also visit my homepage :: kostenlos spielen ohne anmeldung

Anonymous said...

Therefore, the characters must sell animal
skins in order to get money for buying the weapons.
Since the controversial introduction of the format in 2003 its growing popularity now prompts the question of threat to the traditional test format.

Wherever you click you are instantly overwhelmed with special offers: book this, buy that, fly with us, hop on this, reserve that.
In exchange you'll have to pay a bit more for the GT 220, as most models are around $60 or $70 dollars. Do you really want to see the hard-earned money of you and your spouse end up in the bank account of a lawyer who doesn't even know you.
"What have you Googled lately. games for preschoolers. In an effort to counter the lack of support from Microsoft, an SVG plug-in for Internet Explorer was developed and supported by Adobe. Dependency enslaves you, giving others the ultimate power over how you perceive and feel about yourself. Two people have a heated argument, voices raised, vocalized obscenities, hearts racing ' obvious discord all rooted in fear.

Here is my webpage - http://encyklopedia.novem.kei.pl/index.php?title=Użytkownik:ChunColbe

Anonymous said...

What's up colleagues, how is everything, and what you would like to say regarding this article, in my view its truly awesome designed for me.

my web blog ... youtube converter

Anonymous said...

Оbviοuѕly, you'll be able to go to sites as You - Tube at which you might locate lots of funny vids. Perhaps the best thing to do is keep an eye on the promotional deals and be ready to pounce quickly when a suitable one comes up. Additionally, some new attributes make it even easier to make radio buttons do exactly what you want them to do.

My homepage :: geoplus.free.fr
Also see my web site - internet radio

Anonymous said...

Goοd рost. ӏ leaгn somethіng new and challеnging on blogs
I stumbleupon on a dailу bаsis. It's always helpful to read articles from other writers and use something from their websites.

Visit my page :: please click the next website

Anonymous said...

Some people have hormonal disorders, glandular conditions,
genetic conditions or other concerns that are beyond their
control that makes it harder for them to lose weight.
Wenn du ein Mädchen ansprechen willst, um auch eine Antwort zu kriegen und eine Unterhaltung anzufangen, dann musst
du mit deiner Anschreib-Mail hervorstechen. Many Thai sellers
sell it on e - Bay and ecrater though, so if you're interested in trying some it shouldn't be too difficult to get.


My blog :: 5 kilo abnehmen
my site :: learn More

Anonymous said...

Tag Cloud. SEO consulting takes the burden off your shoulders and lets you relax and do the work you want to do while allowing the expertise of the SEO consultant to work for you,
and we all know the best way to run a business is with maximum
results for minimum stress. The more doors you have the more
chances of people finding it. Out of those 6 keywords, further reduce the number of keywords.
NOW, I don't mean you should just put keyword spam in your footer. The algorithms are not known publicly, but one thing is certain, is the search engine websites that the information is relevant to the purpose of the preferred site. Pages and articles are very different, as far as Joomla is concerned. Second tool for power suite is website auditor. Isn't
that something you and your business should be a part of.
This helps auto dealership websites rank higher in the search engines
results and get more traffic to the website. organic search, frequency of blog posts, frequency of on-page optimization,
the relative importance of links, the use of social media,
the best way to measure results, etc. However,
in general, SEO services involve using standard and compliant coding.
The SEO agencies must take care of the fact that the traffic is getting converted
to potential customers. Immediately the word free caught my eye.
This is where your innovative SEO marketing techniques can achieve a
high search ranking for your budget motel whenever a user
is specifically searching for a motel at your location.
SEO defined. The World Wide Web is an incredible source of customers and
potential revenue for all types of businesses and companies in all
niches. SEO is becoming the most rewarding career nowadays.
First of all a market survey is done by them as to
know the competitors analysis. com is one of the premier portals on
the World Wide Web which has been formulated with the
intention of providing SEO Hosting options for webmasters around the world who seek a way to ensure that their websites reach
the top ranks of all major search engines.


Look into my weblog ... http://hiarticles.com/Quick-Plans-In-Seo--The-Options.htm

Anonymous said...

Essentially, it is usually drastically more affordable in the event you exchange the actual battery oneself,
as opposed to finding a storage area to get it done.
Continually letting a battery drain will make it die much faster then it normally would.
Aside from these types of power packs, you can even choose the
8-cell and also 12-cell electric battery.

Have a look at my blog :: onlysnipergames.com

Anonymous said...

As we all know, looks can be deceiving, so I decided to try out the question tool for myself.
B) SEO basics - Image 2: Select-'English' and 'All Countries and Territories'.

Search engine marketing (SEM) is an essential a part of
any site promotion strategy. The main aim of SEO is to get search engines positioning
a certain website well in results for specific keywords.
A client can also seek troubleshooting services from SEO experts if their site is blacklisted by Google or their search engine rankings
start to drop. The major preference is for offshore SEO companies as they offer SEO at the most competitive prices.

They make their strategy according to the audience their client
is targeting. When SEO services are working for you, you should always be ready to capitalise on innovations and fresh marketing opportunities.
Isn't that something you and your business should be a part of. Also make sure that the articles are of high quality as it is the key to get better rankings on search engines and more profits. Arrange the H1, H2 and H3 tags serially with proper hierarchy. The growth management of small business can be accomplished with SEO as an integral part of your overall Internet marketing strategy. Basically, if you create links to your website with "ink cartridges" or "printer cartridges" in the anchor text, it will help move your website up on the search results for those key words. You can find several internet marketing companies across the world. In this article, I will show you the best Word - Press SEO plugins you need to use in order to boost your search engine rankings and get more traffic to your blog. The sooner a site is presented in the search result, or the higher it “ranks”, the more searchers will visit the site. In fact, soon, not using RDFa could put a site at a disadvantage. When a person enters a keyword into the search box of a particular search engine such as Google, there will be scores of results showing out which are a result of a search engine algorithm devised by that particular search engine. The website serves as a way for customers to find the business and be able to see what services are offered. Addition and updation of fresh content always leads to arrival of increased traffic to your websites.

Also visit my page www.moodlesocial.com

Anonymous said...

You really make it seem really easy along with your
presentation however I in finding this matter to be really something that
I believe I would by no means understand. It seems too complex and extremely huge for me.
I'm taking a look forward for your subsequent put up, I'll attempt to get the hold of it!


Feel free to surf to my weblog :: Charlie Jacquelyn

Anonymous said...

It's going to be ending of mine day, however before ending I am reading this enormous paragraph to increase my know-how.

my site :: Tressa Florida

Anonymous said...

Hello my friend! I wish to say that this article is awesome, great written and come with approximately all important infos.
I would like to see extra posts like this .

Feel free to visit my blog post: freda yvonne

Anonymous said...

Hi! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout
out and say I genuinely enjoy reading your blog posts.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?
Thanks for your time!

Here is my website: Lucretia Stephen

Anonymous said...

I was able to find good advice from your
blog articles.

Also visit my site: wedding party gifts

Anonymous said...

Its not my first time to pay a quick visit this website, i am browsing this website dailly and obtain nice information from here everyday.Check out my blog; crystal red and white wine glasses

Anonymous said...

Over time Pandora gets smarter and smarter as it gets to know you and your musical tastes.
You can also use You - Tube Mobile Application to record video content onto your Nokia E63.
The Zune application has been available for a couple of years now, and as well as being the ideal desktop
media player that handles movies, music, TV and photos, it is also designed
to sync with media players and Windows Phone while providing you with access to the Zune Marketplace to purchase music and video.


Feel free to visit my blog ... thelook247.com

Anonymous said...

I pay a visit day-to-day some web sites and websites to read
articles, except this weblog presents feature based content.


Visit my blog - beer glasses

Anonymous said...

What's up, after reading this awesome piece of writing i am too happy to share my know-how here with colleagues.

My website door hardware

Anonymous said...

Great beat ! I would like to apprentice even as you amend your site,
how could i subscribe for a blog website? The account
helped me a applicable deal. I have been a little bit familiar of this
your broadcast provided shiny clear idea

My blog kettlebell exercises

Anonymous said...

Outstanding story there. What occurred after? Good luck!


My site; Malinda Klara

Anonymous said...

Having read this I thought it was very informative. I appreciate you
finding the time and effort to put this informative
article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments.
But so what, it was still worthwhile!

my web blog; Tory Tammara

Anonymous said...

Inspiring quest there. What occurred after? Take care!


Also visit my webpage; green tea products are popular

Anonymous said...

I loved as much as you'll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

Take a look at my page: boat is cared

Anonymous said...

I constantly spent my half an hour to read this webpage's articles or reviews everyday along with a cup of coffee.

my blog post ... convivio Dinnerware

Anonymous said...

I constantly spent my half an hour to read this webpage's articles or reviews everyday along with a cup of coffee.

Also visit my web site ... convivio Dinnerware

Anonymous said...

If you want to take a good deal from this piece of
writing then you have to apply these strategies to your won blog.


Check out my homepage; formal dinnerware

Anonymous said...

These hosting companies are killing off your profitable
business opportunity. From here a company can use
this data to accurately determine how many employees they will need to have on hand to meet the
required level of production. I started my own photo card business,
and I have to say, business is great for me.

My weblog; google desktop search

Anonymous said...

I blog often and I seriously thank you for your information.
This article has truly peaked my interest. I'm going to book mark your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed too.

my web blog; Bench Craft Company

Anonymous said...

I read this article completely concerning the comparison
of newest and preceding technologies, it's amazing article.

Also visit my page book of ra kostenlos spielen ohne anmeldung mybet

Anonymous said...

This post will assist the internet users for setting up new
web site or even a blog from start to end.

Feel free to visit my website; novoline book of ra

Anonymous said...

Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple tweeks would really make my
blog jump out. Please let me know where you got your theme.
Kudos

Take a look at my blog - novoline app apk

Anonymous said...

Excellent post. Keep writing such kind of info on your blog.
Im really impressed by your site.
Hi there, You have performed a great job. I'll definitely digg it and in my opinion recommend to my friends. I'm confident they'll be benefited from this web site.

My blog post; Bench Craft Company advertising laws united states

Anonymous said...

Hurrah, that's what I was searching for, what a material! existing here at this blog, thanks admin of this site.

Here is my website - book of ra free game

Anonymous said...

Je souffle mes quагantе-troiѕ bοugiеs ԁans un mois tаnt pіѕ si on ne le dіt paѕ !


jе ѕuis Claire
Ce quе ϳe faiѕ , agent d'assurance . il apparaît que je suis geignarde.

Feel free to visit my weblog vacances

Anonymous said...

Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification
appeared to be on the net the easiest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about.
You managed to hit the nail upon the top and also defined out
the whole thing without having side-effects , people can take a signal.

Will likely be back to get more. Thanks

Also visit my blog :: kostenlos book of raw spielen

Anonymous said...

Hello to eνеry , for the гeaѕon that Ӏ am rеаllу еager оf reаdіng thiѕ web site's post to be updated regularly. It consists of nice material.

my web-site - cars bought for cash manchester

Anonymous said...

Good day! I could have sworn I've been to this site before but after reading through some of the post I realized it's new to
me. Anyhow, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmarking and checking back
frequently!

My web-site :: book of ra online spielen ohne anmeldung kostenlos

Post a Comment