Hiển thị code trong bài viết (blog)


1. CÁCH 1 : (nhanh nhất) sử dụng trang web này để convert :

http://www.simplebits.com/cgi-bin/simplecode.pl?mode=process
http://blogcrowds.com/resources/parse_html.php

2. CÁCH 2 NGUỒN :http://www.vnpressnet.com


Đầu tiên, các bạn hãy vào Trình bày (Layout) và chọn tab Chỉnh sửa HTML mà không cần bật Mở rộng mẫu tiện ích . Sau đó , hãy thêm đoạn code dưới đây ngay trên thẻ ]]></b:skin>


.codeview {


margin : 15px 35px 15px 15px;


padding : 10px;


clear : both;


list-style-type : none;


background : #f9f9f9 url(http://i259.photobucket.com/albums/hh283/boy_proDX/framecode.gif) no-repeat right bottom;


border-top : 1px solid #eeeeee;


border-right : 2px solid #cccccc;


border-bottom : 2px solid #cccccc;


border-left : 1px solid #eeeeee;


}


.codeview li {


font-size : 13px;


line-height : 24px;


font-family : "Courier New", "MS Sans Serif", sans-serif, serif;


color : #333333;


font-weight : normal;


margin : 0;


padding : 0;


}Ghi chú : Bạn có thể thay đổi phần chữ màu đỏ theo ý thích

Vậy là các bạn đã tạo xong thuộc tính đặt code trong một khung độc đáo rồi đấy .

Từ giờ , bạn có thể thêm code vào bất cứ đâu trên bài viết với thẻ <div> sau:

<div class="codeview">

Điền code vào đây

</div>0 comments:

Post a Comment