Tạo List nhạc cho Blogspot


Hướng dẫn đưa playlist flash vào blog.
Download flash player (nhấn chuột phải chọn Save target as)

Điều trước tiên tôi muốn nói là Playlist flash chỉ chạy các file có đuôi mp3. Nếu bạn dùng các file có định dạng khác như wma, wmv thì sẽ không thể play được.

Để có được list nhạc bạn cần có link nhạc của bài hát. Bạn có thể upload vào phần myfile của opera hoặc lấy từ bất kỳ đâu mà bạn có thể lấy được, nhớ là file mp3 đó nhé.

Cài đặt nào
Sau khi download flash player ở trên về các bạn sẽ có 1 file là playlist.xml. Mở file đó bằng notepad (nhấn chuột phải chọn open with chọn note pad). Nội dung của file đó đây:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<player showDisplay="yes" showPlaylist="yes" autoStart="no">
<song path="http://linknhac/tenbaihat1.mp3" title="Tên bài hát - Ca sỹ" />
<song path="http://linknhac/tenbaihat2.mp3" title="Tên bài hát - Ca sỹ" />
</player>
Sau khi thay các link nhạc để tạo thành list nhạc các bạn hãy save file đó lại và up lên host hoặc thư mục ở trong opera của bạn. Tiếp theo up cả file mp3player.swf nữa. Túm lại sau khi sửa file playlist thì up 2 file playlist và mp3player lên host.
Tiếp theo là chèn đoạn code flash vào blog để gọi cái 2 cái file đó.
Tạo một bài viết mới và paste đoạn code sau vào, bạn có thể tùy biến đoạn code cho phù hợp
<embed src="http://duong dan toi file/mp3player.swf" menu="false" quality="high" width="300" height="320" name="index" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="playList=http://duong dan toi file /playlist.xml&ShowPlaylist=1&ShowEQ=1&firstTrack=1&initVol=50" wmode="transparent" border="0"></embed>

Dưới đây là ví dụ của bài Now and Forever trong blog của tôi.


<embed src="http://my.opera.com/phamlam/homes/music/mp3player.swf" menu="false" quality="high" width="300" height="320" name="index" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="playList=http://files.myopera.com/phamlam/music/nowand4ever.xml&ShowPlaylist=1&ShowEQ=1&firstTrack=1&initVol=50" wmode="transparent" border="0"></embed>

Sưu Tầm Internet


0 comments:

Post a Comment