Hướng dẫn Thiết lập Tên miền - Adsence For Domain

Hướng dẫn này nhằm hỗ trợ việc trỏ tên miền của bạn đến các máy chủ của Google, cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo Google trên tên miền của bạn. Bạn có thể xem hướng dẫn chung có thể áp dụng được cho bất kỳ công ty đăng ký nào hoặc hướng dẫn chi tiết cho các công ty đăng ký tên miền phổ biến như GoDaddy, Enom và Moniker.

Hướng dẫn Chung cho Bất kỳ Công ty đăng ký nào


Hướng dẫn Thiết lập cho các Công ty Đăng ký Tên miền Phổ biến

Bên dưới là hướng dẫn từng bước cho một số công ty đăng ký và nhà cung cấp dịch vụ DNS phổ biến.

Công ty đăng ký

GoDaddy

Enom

Moniker

Register.com

1and1

Giải pháp Mạng

Yahoo! Small Business

Tên miền của tôi

Domain Direct

Name.comTôi phải làm gì nếu công ty đăng ký của tôi không được liệt kê?

Ngay cả khi tên miền của bạn không được liệt kê ở đây, tên miền có thể cung cấp chức năng chỉnh sửa DNS nâng cao cho phép bạn sử dụng AdSense cho tên miền. Bạn sẽ có thể định cấu hình các cài đặt này bằng hướng dẫn chung ở trên.

Nếu công ty đăng ký tên miền không cung cấp quyền truy cập đến các cài đặt này, bạn có thể thử sử dụng nhà cung cấp dịch vụ DNS với tên miền của mình. Khi sử dụng máy chủ DNS của các nhà cung cấp này, bạn sẽ có quyền truy cập vào các tính năng cần thiết để thiết lập AdSense cho tên miền. Chúng tôi đã cung cấp hướng dẫn cho một số Nhà cung cấp Dịch vụ DNS này bên dưới.

Nếu công ty đăng ký tên miền của bạn không cung cấp khả năng thay đổi máy chủ DNS, khi đó chúng tôi khuyên bạn nên chuyển tên miền của mình đến một trong các công ty đăng ký được liệt kê tại đây để sử dụng AdSense cho tên miền.Nhà cung cấp Dịch vụ DNS

DNS Made Easy

EveryDNS.net

DNS Park

No-IP.com

Nếu bạn gặp sự cố khi thiết lập tên miền, bạn có thể thử sử dụng trình gỡ rối AdSense cho tên miền của chúng tôi.


0 comments:

Post a Comment