Cài đặt cho modem Aztech DSL305EU/305E

Mở trình duyệt web và gõ vào địa chỉ: http://10.0.0.2. Nhập Username và Password mặc định của Modem.
Username: admin
Password: để trắng
[Image]
Hình 4.1
Tiếp đó nhập các thông số:
Protocol: PPPoE LLC
VPI: 0
VCI: 35 (Chú ý: Nếu bạn sử dụng ADSL tại các tỉnh thì VPI : 0 và VCI là 32)
Username: Username kết nối ADSL mà bạn đã đăng ký với nhà cung cấp
Password: Password kết nối ADSL mà bạn đã đăng ký với nhà cung cấp
Sau khi cấu hình xong, nhấp vào nút Connect để kết nối vào Internet (Xem hình 4.2)

[Image]
Hình 4.2
Màn hình Connecting xuất hiện (Xem hình 4.3)
[Image]
Hình 4.3
4.2 Kiểm tra kết nối vào Internet
Kích chuột vào Login Status. Nếu connection status: Connected thì kết nối thành công (Xem hình 4.4). Nếu là  Disconnected thì chưa kết nối được. Bạn phải kiểm tra lại các thông số cấu hình, Username và Password.
[Image]
Hình 4.4
Ngoài ra bạn có thể dùng chương trình Test modem bằng cách nhấp vào menu Diagnostic Test (xem hình 4.5).
[Image]
Hình 4.5
Ý nghĩa của các thông số như sau:
- Check Ethernet LAN Connection : Nếu FAIL thì do bạn không gắn dây mạng hoặc dây mạng bị lỗi. Bạn nên kiểm tra lại dây mạng, đầu cắm và cách bấm đầu RJ45.
- Checking ADSL Connection : Đây là bước kiểm tra sự thiết lập kết nối ADSL và sự đồng bộ từ Modem ADSL của bạn đến nhà cung cấp dịch vụ. Nếu Testing ADSL SynchronizationPASS tức line ADSL đã có hiệu lực và đã đồng bộ. Nếu là FAIL, bạn nên kiểm tra lại line ADSL (bạn chú ý kiểm tra lại cách mắc dây điện thoại, line ADSL không chấp nhận mắc song song hay có mắc qua tổng đài, hộp chống sét. Bạn cần liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm cách mắc dây điện thoại). Nếu bạn đã kiểm tra line ADSL rồi mà vẫn Fail bạn nên liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để yêu cầu hỗ trợ.
- ATM OAM Segment Loop BackATM OAM End to End Loop Back: Nếu Fail bạn kiểm tra lại VPI/VCI (thường bạn nên gán là 0/35). Nếu sau kiểm tra lại đã đúng mà vẫn thấy Fail thì bạn nên liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để yêu cầu hỗ trợ.
- Check PPP Connection : Nếu Fail bạn kiểm tra lại Username, Password (bạn kiểm tra lại phím caps lock, các bộ gõ tiếng Việt, tiếng Hoa...) nếu vẫn Fail kiểm tra lại Encapsulation Protocol là PPPoE.
Địa chỉ IP mặc định modem Aztech là: 10.0.0.2 - Subnet Mask: 255.255.255.0
Có thể thay đổi địa chỉ IP này tùy ý. Để thay đổi địa chỉ IP bạn vào menu LAN & DHCP (Xem hình 4.6).
[Image]
Hình 4.6
Nhập lại địa chỉ IP và Subnet Mask. Nếu bạn muốn Router làm server DHCP thì đánh dấu check vào ô Enable DHCP Server và chọn dãy địa chỉ IP (nếu bạn có số lượng máy con ít bạn nên gán IP tĩnh và bỏ đánh dấu sử dụng DHCP server của Router).
Username và Password mặc nhiên modem Aztech DSL305EU/305E là:
Username: admin
Password: để trắng (nhấp phím Enter)
Nếu muốn thay đổi Password này vào menu Admin Password (xem hình 4.7).
Tại Admin Password: bạn gõ password mới, tại Retype Password gõ lại password giống password mới sau đó nhấp vào nút Apply.
[Image]
Hình 4.7
Sau khi thay đổi xong Password, bạn kích chuột vào menu Save Settings (Xem hình 4.8) và nhấn vào nút Save để lưu lại cấu hình của Modem.
[Image]
Hình 4.8
Trong trường hợp bạn quên password của Modem hoặc bạn cấu hình sai, bạn có thể khôi phục lại cấu hình mặc định của nhà sản xuất.
Cấu hình mặc định của nhà sản xuất là:
·                     IP Address: 10.0.0.2
·                     Router Username: admin
·                     Password: để trắng (dấu Enter)
·                     ADSL Username: để trắng
·                     Password: để trắng
·                     VPI: 0
·                     VCI: 35
·                     Protocol: PPPoE
Để khôi phục lại cấu hình Modem mặc định của nhà sản xuất bạn làm như sau:
Cắm nguồn cho Modem sau đó dùng một que nhỏ ấn nhẹ vào nút Reset đằng sau Modem (Xem hình 4.9, nút 3 là nút Reset). Sau đó rút nguồn của Modem và cắm nguồn cho Modem lại. Bây giờ Modem đã được Reset về chuẩn của nhà sản xuất.
[Image]
Hình 4.9 

Theo webproxy

0 comments:

Post a Comment