Macromedia Flash - Menu độc đáo

Bước 1 : Tạo 1 file mới có chiều dài và chiều rộng là 350px, Frame rate là 45fps.

Macromedia Flash - Menu doc dao - Zensoft Website
Bước 2 : Click 2 lần vào Layer 1 và đổi tên nó thành Background.Sau đó tạo thêm 3 layer mới, đặt tên lần lượt là picture 1,2 và 3. Tiếp theo các bạn tìm 3 tấm ảnh ưng ý và lần lượt chèn (Ctrl + R) vào các Layer mới tạo (mỗi layer 1 ảnh) như hình dưới :
Macromedia Flash - Menu doc dao - Zensoft Website
Bước 3 : Khóa tất cả các Layer khác trừ Layer picture1, click chọn rồi ấn F8 để convert tấm hình đầu tiên sang Movie Clip
Macromedia Flash - Menu doc dao - Zensoft Website
- Sau khi đã convert, các bạn hãy mở bảng Properties (Ctrl + F3), dưới ô "Instance Name" gõ chữ picture1 vào đó. 
Macromedia Flash - Menu doc dao - Zensoft Website
 Bước 4 : Click 2 lần vào Movie Clip mới tạo, chúng ta sẽ làm việc trong đó.
- Chọn tiếp tấm ảnh đó và 1 lần nữa Convert nó sang Movie Clip (F8)
Macromedia Flash - Menu doc dao - Zensoft Website
Bước 5 : Ctrl + F3 để mở bảng Properties, ta chọn thông số như hình bên dưới :
Macromedia Flash - Menu doc dao - Zensoft Website
Bước 6 : Click chọn Frame 20 ấn F6, và ấn thêm 6 lần nữa.
Macromedia Flash - Menu doc dao - Zensoft Website
Sau đó chọn các frame 21,23,25 và ấn phím Delete
Macromedia Flash - Menu doc dao - Zensoft Website
Chú ý : Chúng ta đang làm việc trong Movie Clip có tên là picture 1 chứ chưa phải làm việc trong Moive Clip picture1_inside đâu nhé.
Bước 7 : Trở lại Frame 1, mở bảng Properties trong ô Tween chọn Motion
Macromedia Flash - Menu doc dao - Zensoft Website
Bước 8 : Tạo Layer mới đặt tên là trangchu. Sau đó vẽ 1 khung hình như bên dưới :
Macromedia Flash - Menu doc dao - Zensoft Website
Tiếp theo đặt nó vào vị trí như hình :
Macromedia Flash - Menu doc dao - Zensoft Website
Bước 9 : Click chọn vào khung hình vừa vẽ và ấn F8 để Convert nó thành một Movie Clip.
Macromedia Flash - Menu doc dao - Zensoft Website
Bước 10 : Chọn Frame 20 ấn F6, và di chuyển khung hình xuống vị trí như hình bên dưới :
Macromedia Flash - Menu doc dao - Zensoft Website
Bước 11 : Trở lại Frame 1, chọn khung hình (có chứa chữ TRANG CHỦ), mở bảng Properties (Ctrl + F3), chọn ô Color và chỉnh Alpha là 0%. Sau đó dưới ô Tween chọn Motion.
Macromedia Flash - Menu doc dao - Zensoft Website
Bước 12 : Click chọn frame 20 ấn F6, sau đó ấn thêm 6 lần nữa (giống bước 6). Lại chọn các frame 21,23,25 và ấn Delete.
Macromedia Flash - Menu doc dao - Zensoft Website
- Chọn Frame cuối cùng, mở bảng Action Script (F9) và dán đoạn mã này vào :
stop();
Bước 13 : Quay trở lại Scene chính (Scene 1), chọn Layer picture 3 và thêm 1 Layer mới (hoặc các bạn có thể không cần chọn Layer picture 3 mà mở luôn Layer mới - mục đích chủ yếu là để đưa Layer mới tạo lên phía trên cùng). Đổi tên Layer mới thành  Invisible Button 1.
Macromedia Flash - Menu doc dao - Zensoft Website
Bước 14 : Chọn Invisible Button mới tạo, mở bảng Action Scrpit (F9) và dán đoạn mã sau vào :
on (rollOver) {
_root.mouse_over_picture1 = true;
}
on (rollOut) {
_root.mouse_over_picture1 = fstartlse;
}

on (release){
getURL("
http://zensoft.vn/", "blank");
}
Bươc 15 : Tạo Layer mới, di chuyển lên phía trên Layer Invisible Button 1 và đặt tên là Action, sau đó dán đoạn mã này vào :
_root.picture1.onEnterFrame = function() {
if (mouse_over_picture1) {
_root.picture1.nextFrame();
} else {
_root.picture1.prevFrame();
}
};

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 1 nút, các bạn làm tương tự với 2 nút còn lại. Chúc các bạn thành công.

Theo zensoft

0 comments:

Post a Comment