Macromedia Flash - Hiệu ứng chữ chạy

Bước 1. Tạo một file có thông số như hình 1:


Hình 1
Bước 2. Chọn công cụ Text Tool, chỉnh màu sắc, cỡ chữ phù hợp rồi gõ vào dòng chữ “Quantrimang.com

Hình 2
Bước 3. Nhấp chuột phải vào Frame 2 và chọn Insert KeyFrame

Hình 3
Bước 4. Thực hiện tương tự Bước 3 cho các Frame 3, 4, 5, 6, 7

Bước 5. Nhấp chọn Frame 2, nhấp chọn dòng chữ trên khung làm việc và chỉnh nó sang một màu khác tùy bạn

Hình 4
Bước 6. Thực hiện tương tự Bước 5 cho các Frame 4, 6 với các màu khác nhau tùy bạn chọn.
Bước 7. Thực hiện tương tự Bước 3 cho các Frame 8, 9, 10,...., 22

Hình 5
Bước 8. Nhấp chọn Frame 8, nhấp chọn công cụ Text Tool, bôi đen chữ Q trong dòng chữ Quantrimang.com và chỉnh màu của nó thành trắng (trùng với màu nền, xem hình 6)

Hình 6
Bước 9. Thực hiện tương tự Bước 8 cho các Frame còn lại cho đến hết dòng chữ.

Bước 10. Nhấn Enter + Ctrl để kiểm tra kết quả. Download file nguồn tại đây!

Theo quantrimang

0 comments:

Post a Comment