Làm chữ chạy

Đổi tên layer thành Background. Sau đó Import hình nền bạn muốn (Ctrl + R)

zensoft website - Lam chu chay bang Flash
Bước 1: Tạo văn bản
- Thêm layer mới đặt tên là layer 1.Dùng công cụ Text Tool (T) để nhập văn bản, chọn Size tùy theo hình nền của bạn.

- Canh giữa văn bản vào Stage ( có thể để đoạn text dài hơn Stage cũng được ) . Có thể canh bằng mắt hoặc chọn Window > Align (Ctrl + K)
- Mở bảng Color Mixer ( Window > Color Mixer ). Dùng công cụ arrow để chọn văn bản. Trong bảng Color mixer , đổi độ đục ( Alpha) thành 20%.
- Tạo ra 1 bản sao của văn bản để dùng sau bằng cách chọn rồi copy (Ctrl + C)
- Bổ sung lớp mới gọi là Layer2 ( Insert > Layer ), nhấp vào frame 1 của lớp này rồi dán văn bản vào (Ctrl + V). Kéo văn bản khỏi Stage.
Lam chu chay bang Flash 2
Bước 2: Đặt từng chữ cái trong văn bản lên các lớp khác nhau
Để tạo hoạt hình, mỗi chữ cái phải trên một lớp riêng
a- Chọn văn bản trên lớp 1, chọn Modify > Break apart. Giờ đây mỗi chữ cái là một đối tượng riêng.
b- Chọn Modify > Distribute to layer . Và mỗi chữ nằm trên 1 lớp riêng. 
 Lam chu chay bang Flash 3
Bước 3: Tạo một bộ chữ cái nhỏ hơn
- Kéo bản sao của văn bản trên lớp 2
- Canh giữa nó trên Stage
- Nhấp đúp để chỉnh sửa và kéo chuột chọn tất văn bản. Đặt Size nhỏ hơn size ban đầu . Dùng Color mixer ( xem bước 1) để thay độ đục thành 100%
- Chọn như bước 2b để tạo lớp chứa chữ cái nhỏ nằm trên lớp chứa chữ cái lớn.
Lam chu chay bang Flash 4
 Bước 4: Di chuyển văn bản chữ nhỏ đến khung hình 5
Để văn bản chữ nhỏ bay vào sau khi văn bản lớn xuất hiện
- Chọn tất các frame chứa chữ nhỏ , chọn Edit > Cut Frames
- Xóa lớp vừa cắt (xóa tất cả các layer chỉ để lại những layer chứa chữ cái to)
- Chọn tất các frame 5 ( nhấp vào frame 5 của lớp trên cùng, cuốn xuống đồng thời giữ Shift, đến khung hình 5 lớp cuối)., chọn Edit > Paste Frames
 Lam chu chay bang Flash 5
Bước 5: Tạo hình biến dạng
- Với các frame được chọn, chọn Shape trong danh sách Tween của bảng Property
- Với các frame 1 ta cũng làm giống như với các frame 5
- Để tách rời văn bản ( tránh bị vỡ) ta nhấp vào frame 1 và chọn Ctrl + B để tách văn bản thành các hình. Nhấp vào khung hình 5 và làm tiếp như thế
Lam chu chay bang Flash 6
Bước 6: Phân bổ các chữ cái
- Chọn khung hình 1 đến khung hình 5 trong lớp 2 ( chứa các chữ cái thứ 2  trong văn bản) kéo các khung hình này đến khung hình 3.
- Chọn khung hình 1 đến khung hình 5 trong lớp 2 ( chứa các chữ cái thứ 3  trong văn bản) kéo các khung hình này đến khung hình 5.
- Thực hiện công việc tương tự cho mỗi chữ cái trong lớp còn lại và kéo các khung hình sang bên phải sao cho mỗi chữ cái bắt đầu muộn 2 frame so với chữ cái trước đó.
 lam chu chay bang Flash 7
Bước 7: Bổ sung một khung hình khóa ở cuối
- Chọn một frame ( ví dụ frame 50 ) cách frame cuối vài frame. Chọn tất cả các frame 50 và chèn vào một frame khóa (F6).
 Các bạn phải nhớ là nếu lúc nãy ở các frame 5 của các layer mà các bạn chưa chọn Shape trong danh sách Tween của bảng Property thì hãy thực hiện nhé.

Và thêm 1 điều lưu ý mà lúc nãy mình chưa nói với các bạn là ở layer Backgound các bạn chọn frame 50 và ấn F6 nhé.Để chúng ta nhìn thấy hình nền:
Lam chu chay bang Flash 8
Ok giờ các bạn chỉ việc ấn Ctrl+Enter và thưởng thức thành quả của mình.

Theo zensoft

0 comments:

Post a Comment