Hiệu ứng Photo Masking

Bước 1 : Các bạn cần chuẩn bị 2 bức ảnh, 1 ảnh mầu và 1 ảnh trắng đen như hình dưới :
Hiệu ứng Photo Masking - Zensoft Website
Hieu ung Photo Masking - Zensoft Website
- Để có được bức ảnh đen trắng, các bạn có thể xử lý qua Photoshop.
Bước 2 : Mở File Flash mới, chỉnh Stage (khung trình chiếu) có kích thước 400 x 300. Ở Frame đầu tiên của Layer 1 các bạn hãy Import to Stage (Ctrl + R)  để đưa bức ảnh trắng đen vào khung trình chiếu.
- Ấn Ctrl +K để mở cửa sổ Align, sau đó điều chỉnh như sau để bức ảnh vừa đưa vào nắm giữa khung trình chiếu.
Hieu ung Photo Masking - Zensoft Website
- Trên thanh Timeline, tại Frame 79 click chuột phải chọn Insert Keyframe
Hieu ung Photo Masking - Zensoft Website
Bước 3 : Tạo 1 Layer mới (Layer 2), Import tấm hình có mầu vào (Ctrl + R), dùng công cụ Alignđể chỉnh cho nó nằm trùng với bức ảnh trắng đen.
Tại Frame 79 của Layer 2 ta cũng click chuột phải và chọn Insert Keyframe(như bước trên).
Bước 4 : Khóa 2 Layer 1 và 2 lại, tạo Layer mới (Layer 3), dùng công cụ Rectangle (R) vẽ hình chữ nhật có màu sắc tùy chọn.
Hieu ung Photo Masking - Zensoft Website
Hieu ung Photo Masking - Zensoft Website
- Sau đó bạn chọn hình chữ nhật đó và Covert to Symbol (F8) như hình :
Hieu ung Photo Masking - Zensoft Website
- Click phải vào Frame 40, Insert KeyFrame
Hieu ung Photo Masking - Zensoft Website
- Đồng thời, tại Frame 40, kéo Symbol 1 đặt ở vị trí sau :
Hieu ung Photo Masking - Zensoft Website
Bước 5 : Chọn 1 Frame bất kỳ nằm giữa frame 1 và Frame 40, chọn Tween Motion :
Hieu ung Photo Masking - Zensoft Website
- Quét chọn hết 40 frame, click phải chọn Copy Frames
Hieu ung Photo Masking - Zensoft Website
- Chọn lại Frame 40 và Pasteở Frame này :
Hieu ung Photo Masking - Zensoft Website
Bước 6 : Tạo 1 Layer mới (Layer 4) đồng thời khóa 3 Layer kia lại, bạn hãy vẽ 2 đường thẳng song song, khoảng cách giữa chúng bằng độ rộng hình chữ nhật hồi nãy.
- Convert chúng thành Symbol 2 ,dạng : Graphic, sau đó kéo chúng vào vị trí sau (ở frame 1)
Hieu ung Photo Masking - Zensoft Website
- Làm tương tự như ở Layer 3 chỉ thay symbol 1 trong hướng dẫn trên thành symbol 2 là xong :
Hieu ung Photo Masking - Zensoft Website
Bước 7 : Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo mặt nạ, các bạn chọn Layer 3, click chuột phải và chọn Mask
Hieu ung Photo Masking - Zensoft Website
Vậy là đã hoàn thành, các bạn ấn Ctrl + Enter để kiểm tra kết quả.

Theo zensoft.vn

0 comments:

Post a Comment