Hiển thị bài viết dạng list ở các trang Home, Label, ArchiveChú ý : đây là thủ thuật tương đối "rối rắm", nếu bạn nào chưa rành thì hãy save template lại trước khi thực hiện, hoặc có thể test trước với blog mới nào đó. Nếu ai đã rành (tức là có thể tự gỡ bỏ nếu ko thích) thì có thể thử ngay trên blog của mình.

☼ Các bước để thực hiện thủ thuật:
A. Thiết lập lại ngày giờ hiển thị của bài đăng
B. Ẩn toàn bộ phần bài viết ở các trang Home, Label, Archive.
C. Thực hiện thủ thuật hiển thị bài viết dạng list.

I. Bước A : Thiết lập lại ngày giờ hiển thị của bài đăng
Để hiển thị được ngày giờ như trong hình demo, các bạn thực hiện các bước sau:
- Vào Cài đặt » Định dạng » tới mục Định dạng dấy thời gian , và điều chỉnh lại như hình minh họa bên dưới :

II. Bước A : Ẩn toàn bộ phần bài viết ở các trang Home, Label, Archive
Phần bài viết bạn sẽ có 3 chỗ phải ẩn, đó là Header bài viết, nội dung bài viết và phần Footer của bài viết.
- Phần Header bài viết : gồm có 2 phần, đó là tiêu đề và phần date-header (ngày đăng bài viết).
- Phần nội dung : chưa nội dung bài viết.
- Phần Footer : gồm ngày đăng, nhãn, tác giả...

Để hoàn thực bước 2 này, các bạn làm theo các bước bên dưới :
1. Vào bố cục
2. Vào chỉnh sửa code HTML
3. Nhấp chọn mở rộng mẫu tiện ích
4. Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </head>


<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<style type='text/css'>
.post-footer {display : none;}
.date-header {display : none;}
.post-title {display : none;}
</style>
</b:if>

5. Tiếp tục tìm đoạn code bên dưới :


<data:post.body/>

hoặc có thể là


<p><data:post.body/></p>

và thêm đoạn code được đánh dấu highlight vào như bên dưới :


<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<data:post.body/>
</b:if>

- bước 4 là ẩn phần header & footer của bài viết, bước 5 là ẩn nội dung bài viết.
6. Save template.

III. Bước C : Thủ thuật chính
1. Trước tiên ta sẽ tạo header cho phần list này (xem hình minh họa)
- Các bước thực hiện :
a. vào bố cục
b. vào chỉnh sửa code HTML
c. chọn mở rộng mẫu tiện ích
d. tìm đoạn code bên dưới (hoặc tương tự):


<b:includable id='main' var='top'>
<!-- posts -->
<div class='blog-posts hfeed'>


<b:include data='top' name='status-message'/>


<data:defaultAdStart/>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'><data:post.dateHeader/></h2>
</b:if>
<b:include data='post' name='post'/>

e. thêm đoạn code được đánh dấu highlight như bên dưới:


<b:includable id='main' var='top'>
<!-- posts -->
<div class='blog-posts hfeed'>


<b:include data='top' name='status-message'/>


<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<table style='background:#eee; width:100%'>
<tr>
<td style='width:70%; text-align:center; font-weight:bold;'>Tiêu đề</td>
<td style='width:15%; text-align:center; font-weight:bold;'>Tác Giả</td>
<td style='width:15%; text-align:center; font-weight:bold;'>Ngày đăng</td>
</tr>
</table>
</b:if><data:defaultAdStart/>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.dateHeader'>
<h2 class='date-header'><data:post.dateHeader/></h2>
</b:if>
<b:include data='post' name='post'/>

- Khoan Save template, tiếp tục thực hiện sang bước 2.

2. Tạo & trang trí cho list bài viết:
a. Tìm đến đoạn code bên dưới:


<div class='post-header-line-1'/>
<div class='post-body entry-content'>

b. Thêm đoạn code được đánh dấu highlight như bên dưới:


<div class='post-header-line-1'/>

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
<table style='border-bottom:1px solid #aaa; width:100%'>
<tr>

<td style='width:70%; font-weight:bold;'>
[<span class='post-labels'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != "true"'>,</b:if></b:loop> </b:if>
</span>] <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>

</td>

<td style='width:15%; font-weight:bold; text-align:center;'>

<span class='post-author vcard'>
<b:if cond='data:top.showAuthor'>
<span class='fn'><data:post.author/></span>
</b:if>
</span>
</td>

<td style='width:15%; font-weight:bold; text-align:center;'>

<span class='post-timestamp'>
<b:if cond='data:top.showTimestamp'>
<data:post.timestamp/>
</b:if>
</span>

</td>

</tr>
</table>
</b:if><div class='post-body entry-content'>

- Thay đổi các code màu đỏ ở trên để có độ rộng thích hợp. Lưu ý, các code màu đỏ ở bước 1 và 2 phải bằng nhau để việc hiển thị được hợp lý.
- Save template để hoàn tất bước C này.

Chúc các bạn thành công.

---------------------
Theo Fandung

0 comments:

Post a Comment