Cơ chế NAT

a.Giới thiệu chung về NAT

Khi có hai máy tính ở trên cùng một lớp mạng (cùng subnet), các máy tính này kết nối trực tiếp với nhau, điều này có nghĩa là chúng có thể gởi và nhận dữ liệu trực tiếp với nhau. Nếu những máy tính này không trên cùng một lớp mạng và không có kết nối trực tiếp thì dữ liệu sẽ được chuyển tiếp qua lại giữa những lớp mạng này và như thế phải cần một router (có thể là phần mềm hoặc phần cứng) Ðây là trường hợp khi một máy tính nào đó muốn kết nối tới một máy khác trên internet.

b.NAT hoạt động như thế nào?

NAT làm việc như một router, công việc của nó là chuyển tiếp các gói tin (packets) giữa những lớp mạng khác nhau trên một mạng lớn. Bạn cũng có thể nghĩ rằng Internet là một mạng đơn nhưng có vô số subnet. Routers có đủ khả năng để hiểu được các lớp mạng khác nhau xung quanh nó và có thể chuyển tiếp những gói tin đến đúng nơi cần đến.

NAT sử dụng IP của chính nó làm IP công cộng cho mỗi máy con (client) với IP riêng. Khi một máy con thực hiện kết nối hoặc gởi dữ liệu tới một máy tính nào đó trên internet, dữ liệu sẽ được gởi tới NAT, sau đó NAT sẽ thay thế địa chỉ IP gốc của máy con đó rồi gửi gửi dữ liệu đi với địa chỉ IP của NAT. Máy tính từ xa hoặc máy tính nào đó trên internet khi nhận được tín hiệu sẽ gởi gói tin trở về cho NAT computer bởi vì chúng nghĩ rằng NAT computer là máy đã gởi những gói dữ liệu đi. NAT ghi lại bảng thông tin của những máy tính đã gởi những gói tin đi ra ngồi trên mỗi cổng dịch vụ và gởi những gói tin nhận được về đúng máy tính đó (client).

c.NAT thực hiện những cơng việc sau:

Chuyển đổi địa chỉ IP nguồn thành địa chỉ IP của chính nó, có nghĩa là dữ liệu nhận được bởi máy tính từ xa (remote computer) giống như nhận được từ máy tính cĩ cấu hình NAT.

Gởi dữ liệu tới máy tính từ xa và nhớ được gói dữ liệu đĩ đã sử dụng cổng dịch vụ nào.

Dữ liệu khi nhận được từ máy tính từ xa sẽ được chuyển tới cho các máy con.


Một cơ chế mở rộng của NAT là PAT (Port Address Translation ) cũng dùng cho mục đích tương ứng. Lúc này thay vì chỉ chuyển đổi địa chỉ IP thì cả công dịch vụ (port) cũng được chuyển đổi ( do router NAT quyết định).

Các bạn có thể hiểu một cách đơn giản và ngắn ngọn với NAT , là chức năng chuyển đổi qua lại giữa Public IP và Private IP, ví dụ như bạn dùng ADSL, khi đó ISP sẽ cấp phát cho bạn một địa chỉ IP ( WAN IP ) nhờ có chức năng NAT của moderm ADSL mà máy tính trong nội mạng LAN của bạn (Private) có thể trao đổi thông tin với bên ngoài... Đứng ở góc độ mạng WAN nhìn vào mạng của bạn thì người ta chỉ biết đến IP public mà ISP đã cấp cho bạn
nói thêm có gì không phải anh em góp ý luôn hộ cái nhé 

+++++++++++++++++++
Tong Hop

14 comments:

Anonymous said...

Should you are already shopping all around for a new dwelling fitness center
and possess a headache in the "STICKER SHOP" you then must continue examining this brief
evaluation.

Here is my webpage adjustable weights

Anonymous said...

A DVD exercise video is usually supplied in every deal hence the person
will be thrilled for the duration of their training and so boredom is lessened.


Have a look at my web-site :: bowflex adjustable dumbbells

Anonymous said...

Incline over a treadmill made use of to generally be regarded a bonus
attribute.

my web blog :: related web-site

Anonymous said...

The final ten years has seen an explosion in DVD workout applications.


Also visit my webpage ... www.getfitnstrong.com

Anonymous said...

Which was rather near to the 2000 mg dosage applied inside the fat
loss research.

My website; http://www.getfitnstrong.com/bowflex-dumbbells/bowflex-selecttech-dumbbells-ultimate-home-exercising/

Anonymous said...

Be mindful using this and ensure that you are not bending way in excess
of and placing an enormous strain on the decrease back again muscle mass because they make an effort to
straighten you back up.

My webpage ... bowflex dumbbells 552

Anonymous said...

Wholesome and match fellas tend to be more capable
of carrying out challenging and difficult responsibilities.Feel free to visit my weblog ... just click the next article

Anonymous said...

In the event that you happen to be trying to find a powerful home gym that will supply you using a
big array of exercises apart with the hassle of fat
plates, the Bowflex PR3000 Residence Gymnasium could possibly be specifically everything you should have.


Feel free to visit my blog - mouse click the following internet site

Anonymous said...

I am most likely planning to get just one soon myself.


Here is my web-site - Report abuse

Anonymous said...

On treadmill mode, you are able to level the treadles at an incline
and wander "forward and up," and get an improved training
session than on a typical horizontal treadmill.

Also visit my blog post; Suggested Website

Anonymous said...

Several of the issues you must handle are
classified as the durability from the machine, ordinary exercise times, and its
compatibility with supplementary equipment.

my blog - Rednecktube.com

Anonymous said...

This unit, as a pair, can swap as much as 34 distinctive dumbbells.Feel free to surf to my web-site ... http://www.getfitnstrong.com/adjustable-dumbbells/adjustable-dumbbells/

Anonymous said...

However, almost all of these features are just intended to spice up the style of the machine.My webpage :: bowflex selecttech 552 adjustable dumbbells pair

Anonymous said...

But applying it everyday will lead you to drop about eight lbs in a
single month or 2 lbs a week which is still safe for your system.


Here is my homepage ... dumbbells for sale

Post a Comment