Phần 15: Cấu hình cơ sở dữ liệu MDT

Giới thiệu về cơ sở dữ liệu MDT
Cho đến đây, chúng tôi đã giới thiệu được cho các bạn về cách sử dụng MDT 2010 để thực hiện một triển khai Lite Touch (LTI) cho Windows 7 vào một máy tính, có thể thủ công hoặc tự động hoàn toàn. Tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cần triển khai Windows 7 vào một loạt, thậm chí hàng trăm máy tính? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn một số tên nào đó được gán cho mỗi máy tính? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn một nhóm máy tính này có cài đặt một tập các tính năng Windows này, còn các nhóm khác có các tính năng khác,…? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn các máy tính nằm ở vị trí nào đó được cài đặt một tập các ứng dụng này, còn ở địa điểm khác được cài đặt các ứng dụng khác?
Nếu bạn muốn thực hiện một số lượng triển khai lớn giống như vậy hoặc muốn tùy chỉnh driver, tính năng hay ứng dụng nào được cài đặt theo phần cứng, vị trí hay vai trò của máy tính, thì bạn có thể thực hiện với MDT bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu MDT. Cơ sở dữ liệu MDT cơ bản là một phiên bản file CustomSettings.ini lưu các thiết lập cấu hình được sử dụng trong triển khai nhiều máy tính. Nếu không có cơ sở dữ liệu MDT, bạn cần phải tạo một file CustomSettings.ini riêng cho mỗi máy tính muốn triển khai bằng MDT, sau đó copy/paste file này vào MDT mỗi khi triển khai một máy tính mới. Với cơ sở dữ liệu MDT, bạn chỉ cần một file CustomSettings.ini cho tất cả các máy tính, thêm vào đó là một cơ sở dữ liệu SQL có chứa các tùy chỉnh cụ thể cho mỗi máy.
Cài đặt SQL Server 2008 Express
Trước khi có thể tạo và cấu hình cơ sở dữ liệu MDT, bạn phải chuẩn bị bằng cách cài đặt và cấu hình một trong những phiên bản SQL Server dưới đây trong môi trường của mình.
  • SQL Server 2005
  • SQL Server 2008
  • SQL Server 2008 Express
Bạn có thể cài đặt SQL Server trên bản thân máy tính MDT hoặc trên một máy tính khác trong mạng.
Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ cài đặt SQL Server 2008 Express trên máy tính MDT, máy tính này là một domain controller SEA-DC1.contoso.com nằm trong môi trường test và đang chạy Windows Server 2008 R2. Nếu bạn cài đặt SQL Server 2008 Express trên một nền tảng khác, chẳng hạn như Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2003 SP2, khi đó bạn sẽ cần phải cài đặt hai thành phần dưới đây trước, đây là các thành phần tiên quyết cho việc cài đặt SQL Server 2008 Express:
Bắt đầu bằng cách download SQL Server 2008 Express SP1 từ Microsoft Download Center. Kích đúp vào SQLEXPR_platform_ENU.exe ở đây platform có thể là x64 hoặc x86 (với Windows Server 2008 R2 platform phải là x64) để mở SQL Server Installation Center (hình 1):

Hình 1: SQL Server Installation Center
Tiếp đến, kích Installation phía bên trái để hiển thị các tùy chọn cài đặt (hình 2):

Hình 2: Các tùy chọn cài đặt cho SQL Server 2008 Express
Tiếp đến, kích "New SQL Server stand-alone installation or add Features to an existing installation" để khởi chạy SQL Server 2008 Setup wizard. Bỏ qua trang khóa sản phẩm do phiên bản Express được cung cấp hoàn toàn miễn phí và không yêu cầu bạn phải chỉ định khóa sản phẩm. Sau đó, chấp nhận EULA. Tại đây, trang cài đặt Setup Support Files sẽ được hiển thị (hình 3):

Hình 3: Cài đặt Setup Support Files
Kích Install để cài đặt các file hỗ trợ (Setup Support). Khi các file này được cài đặt xong, Setup Support Rules sẽ chạy và kiểm tra xem máy tính có thể hỗ trợ cài đặt SQL Server 2008 Express hay không (hình 4):

Hình 4: Thẩm định máy tính có hỗ trợ cài đặt SQL Server 2008 Express hay không
Lưu ý rằng, chúng ta sẽ nhận được hai cảnh báo trong ví dụ này. Đầu tiên là việc cài đặt SQL Server trên một domain controller là việc không được khuyến khích, tuy nhiên điều này hoàn toàn không sao khi thực hiện trong môi trường test. Thứ hai, Windows Firewall hiện đang khóa các máy tính từ xa, không cho chúng truy cập vào SQL Server instance mà chúng ta sẽ cài đặt.
Trong trang Feature Selection, chọn Database Engine Services (hình 5):

Hình 5 Chọn các tính năng cài đặt
Chấp nhận các mặc định trong trang Instance Configuration (hình 6):

Hình 6: Cài đặt instance mới của SQL Server 2008 Express
Trong trang Disk Space Requirements, thẩm định rằng máy tính có đủ không gian đĩa trống cần thiết cho cài đặt (hình 7):

Hình 7: Trang các yêu cầu về không gian đĩa trống
 Trang Server Configuration cho phép bạn chỉ định tài khoản dịch vụ cho mỗi dịch vụ SQL Server (hình 8).

Hình 8: Trang cấu hình máy chủ
Với môi trường test mà chúng tôi đang thực hiện, chúng ta sẽ sử dụng cùng một tài khoản cho các dịch vụ SQL Server. Để thực hiện điều này, hãy kích "Use the same account for all SQL Server services" và đánh CONTOSO\Administrator lẫn mật khẩu cho tài khoản (hình 9):

Hình 9: Chỉ định tài khoản dịch vụ cho tất cả các dịch vụ SQL Server
Trong trang Database Engine Configuration, bổ sung thêm tài khoản CONTOSO\Administrator vào danh sách quản trị viên SQL Server (hình 10). Do chúng ta sẽ đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản này nên bạn có thể add nó vào danh sách bằng cách kích Add Current User. Để các thiết lập như chúng đã có.

Hình 10: Bổ sung CONTOSO\Administrator vào danh sách quản trị viên SQL Server
Chấp nhận các giá trị mặc định trong trang Error and Usage Reporting, sau đó kích Installation Rules để xác định xem cài đặt sẽ thành công hay không (hình 11):

Hình 11: Cài đặt sẽ thành công
Trong trang Ready to Install, thẩm định các tùy chọn cài đặt mà bạn đã chọn (hình 12):

Hình 12: Thẩm định các tùy chọn cài đặt
Lúc này, kích Install và xem tiến trình cài đặt. Khi quá trình cài đặt kết thúc, kích Close để đóng wizard.

Cấu hình SQL Server 2008 Express
Khi SQL Server 2008 đã được cài đặt, nó cần được cấu hình để MDT có thể sử dụng nó. Để thực hiện điều này, bắt đầu bằng cách kích Start, All Programs, Microsoft SQL Server 2008, Configuration Tools, SQL Server Configuration Manager. Lúc này bạn sẽ thấy SQL Server Configuration Manager console xuất hiện, đây là giao diện điều khiển mà bạn có thể sử dụng để cấu hình các giao thức SQL Server, các dịch vụ và các tính năng khác. Mở nút local server, sau đó mở SQL Server Network Configuration, và chọn Protocols for SQLEXPRESS. Kích chuột phải vào Named Pipes và chọn Enabled (hình 13):

Hình 13: Kích hoạt các named pipe cho SQLEXPRESS instance
Việc kích hoạt các Named Pipe cho SQL Server là rất cần thiết để Deployment Workbench có thể kết nối đến cơ sở dữ liệu, cũng kích hoạt các máy tính để kết nối với cơ sở dữ liệu.
Tiếp đến, chọn nút SQL Server Services bên dưới nút gốc (hình 14):

Hình 14: Cấu hình các dịch vụ SQL Server
Lưu ý rằng, các dịch vụ SQL Server Browser hiện bị stop và trong thực tế đã bị vô hiệu hóa. Kích phải vào dịch vụ này và chọn Properties, chọn tab Service và thay đổi chế độ Start Mode của dịch vụ từ Disabled thành Automatic (hình 15):

Hình 15: Kích hoạt dịch vụ SQL Server Browser
Tiếp đến, kích phải vào dịch vụ SQL Server Browser và chọn Start để khởi chạy dịch vụ. Sau đó kích phải vào dịch vụ SQL Server (SQLEXPRESS) và chọn Restart. Những thay đổi của dịch vụ này rất cần thiết để các máy khách có thể tạo một kết nối đến instance có tên "SQLEXPRESS".
Mở Windows Firewall từ Control Panel và kích "Allow a program or feature through Windows Firewall." Sau đó kích Allow Another Program và duyệt như thể hiện trong hình 16 cho tới khi bạn có thể chọn file thực thi bên dưới:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server (x86)\90\Shared\sqlbrowser.exe

Hình 16: Mở một chương trình ngoại lệ trong Windows Firewall: bước 1
Khi bạn đã chọn được file thực thi này, kích Open để trở về hộp thoại Add A Program (hình 17):

Hình 17: Mở một chương trình ngoại lệ trong Windows Firewall: bước 2
Sau đó kích Add và chương trình ngoại lệ mới sẽ được hiển thị trong Windows Firewall (hình 18):

Hình 18: Mở một chương trình ngoại lệ trong Windows Firewall: bước 3
Cuối cùng, thực hiện tương tự như vậy để thêm một chương trình ngoại lệ khác cho file thực thi sau:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\binn\sqlservr.exe
Các ngoại lệ cho tường lửa là cần thiết để có thể cho phép các máy khách thiết lập một kết nối đến SQL Server và các dịch vụ SQL Browser.
Mẹo: Thay vì tạo các ngoại lệ thủ công như vậy, bạn có thể sử dụng kịch bản các lệnh netsh có trong KB 968872 để mở các cổng tường lửa cần thiết cho SQL Server.

Tạo cơ sở dữ liệu MDT
Tại đây, SQL Server Express đã được cài đặt và được cấu hình. Bước cuối cùng là tạo một cơ sở dữ liệu mới trong MDT. Để thực hiện điều này, mở Deployment Workbench, bên dưới deployment share của bạn, mở Advanced Configuration để hiển thị Database. Sau đó kích phải vào Database và chọn New Database (hình 19):

Hình 19: Tạo một cơ sở dữ liệu MDT mới: bước 1
Trong trang SQL Server Details của New DB Wizard, đánh tên của SQL Server (ở đây cùng tên với máy tính MDT), instance cơ sở dữ liệu (SQLEXPRESS) và bảo đảm Named Pipes được chọn trong thư viện mạng (hình 20)

Hình 20: Tạo một cơ sở dữ liệu MDT mới: bước 2
Trong trang Database wizard, chọn Create A New Database và chỉ định tên cho cơ sở dữ liệu mới của bạn (hình 21):

Hình 21: Tạo một cơ sở dữ liệu MDT mới: bước 3
Trên trang SQL Share, đánh tên chia sẻ của deployment share để WinPE có thể thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server bằng thẩm định tích hợp Windows (hình 22):

Hình 22: Tạo một cơ sở dữ liệu MDT mới: bước 4
Khi kết thúc wizard mà không gặp lỗi, trang Database sẽ có diện mạo giống như trong hình 23 dưới:

Hình 23: Cơ sở dữ liệu MDT mới đã được tạo
Kết luận
Trong phần này, chúng tôi đã giới thiệu được cho các bạn cách cài đặt SQL Server 2008 Express SP1 trên máy tính MDT và tạo một cơ sở dữ liệu MDT mới. Trong phần tiếp theo của loạt bài, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng cơ sở dữ liệu này để lưu các thiết lập cấu hình nhằm triển khai Windows 7 vào nhiều máy tính bằng MDT.

   (Theo Quan Tri Mang)


 

7 comments:

Anonymous said...

If you are suffering from emetophobia. These rituals mimic OCD, Post Traumatic Stress Disorder, heck I even lived with a qualified and experienced transformational hypnotherapist.
Feel free to visit my weblog emetophobia treatment Underhill Center

Anonymous said...

One of the patients, so that they body can take the nerve pain
clinics efficiently cater to American Diabetes Services.
Resting with hands slightly to increase your range of motion in the bones in the legs.

Adjustment can be increased. In some cases, high local MRI facility.
Just rubbing, massage, acupuncture can help minimize pain and function.

This not only helps them recover. This kind of
shoes that includes a focused exercise program for radiating low nerve pain.


my blog - Fort Rucker back pain clinic
my site :: Fort Rucker back pain clinic

Anonymous said...

Since the gastric bypass surgery, to use an episode of her triumph over lupus.
Depression in people who don't know everything and there is a systemic autoimmune disease that can further lead to the lupus Foundation of America's newsletter.
Sara's example: she didn't want to share his medical problems and hints she may be predisposed to systemic
circulation through intravenous infusion. I think that's one less thing to start over from scratch, and longer hospitalizations, according to my body!
my webpage - lupus specialist Uwchland

Anonymous said...

The uncomfortableness of carpal tunnel syndrome can besides
be brought on of the hired man without using operation.


Stop by my blog post; carpal tunnel surgeons Marshville
Also see my web site: carpal tunnel surgeons Marshville

Anonymous said...

Thanks for any other excellent post. The place else
could anyone get that kind of information in such an ideal approach of writing?
I've a presentation subsequent week, and I'm
on the search for such info.
Here is my weblog ; sore jaw

Anonymous said...

There are multiple depressed to 1/2 the normal quantity in the Concluding two weeks,
due to all the plants that had been interpreted out.
Mechanical filtration: Mechanical 2 severely designed clips may pop out.

aquaponics plants turn a this genial of overly busy company confined with homes and highrises?

Bully advance has in opperation, this is my hobbyhorse, Training
tropical fish.

Stop by my blog post :: Hydroponics Weed Plants
my web site - Hydroponics Weed Plants

Anonymous said...

operate up to doing best bet would be to get off it as shortly as possible.
The exact grounds for baking broiling or roasting the joker without the skin.
There are instances, Still, cholesterol readings under 200 milligrams per deciliter mg/dL of rake.
His administration's tests of cholesterol levels helped to advertize Copulation into proclaiming one mathematical group changed their dieting; the others didn't.
It can besides touch on more corpulent transmission
in your pancreas, Barleycorn shit powder is perfect for you.
It takes the responsibleness to and almonds are
specially respectable.

Also visit my web blog - treatment for Cholesterol holistic high

Post a Comment