Menu hiện đại với Filter EffectsBước 1: Mở 1 file Flash mới, vào Modify / Document (hoặc ấn Ctrl + J) để điều chỉnh thông số cho file này:Bước 2: Vào File / Import / Import to Library để đưa những bức ảnh bạn muốn vào bên trong thư viện Flash, sau đi đã chọn xong, bạn ấn Ctrl + L thì trong bảng Libary (thư viện) bạn sẽ thấy như hình dưới:- Chọn công cụ Selection Tool (V) kéo thả những bức ảnh bạn vừa đưa vào thư viện ra ngoài khung trình chiếu:Bước 3: Vẫn tiếp tục sử dụng Selection Tool (V), click chọn vào bức ảnh đầu tiên, ấn F8 để convert nó sang dạng Moive Clip:

- Trong bảng Properties (Ctrl + F3) các bạn nhớ là phải điền tên anh1 vào trong ô Instance Name


Bước 4: Click 2 lần vào Moive Clip vừa tạo và chúng ta sẽ làm viêc bên trong của nó.


- Tiếp tục dùng công cụ Selection Tool (V) chọn bức ảnh đầu tiên và một lần nữa convert nó sang dạng Movie Clip.

- Click chọn frame 15 và ấn phím F6

- Trong bảng Properties (Ctrl + F3) các bạn hãy chọn Filter.

- Tiếp theo hãy click chọn biểu tượng hình chữ thập và chọn Bevel như hình dưới:


- Điều chỉnh các thông số như sau:

1. Blur X and Y : 13
2. Quality : High
3. Strenght: 1000%
4. Shadow and Highlight:#000000
5. Type:Inner


- Giờ bạn sẽ được một hình như sau:


Bước 5: Click chuột phải vào khoảng xám bất kỳ giữa frame 1 và frame 15 chọn Create Motion Tween


Bước 6: Tạo 1 layer mới đặt tên là "Text", trên frame 15 của layer này các bạn hãy ấn F6 để tạo keyframe.

- Chọn công cụ Text Tool (A), trong bảng properties chúng ta điều chỉnh như sau:


- Sau đó viết Text lên bức ảnh:


- Chọn frame 15 của Layer Text, ấn F6 thêm 4 lần nữa, tại frame 16 và 18 các bạn hãy ấn phím Delete (bước này chúng ta làm để tạo hiệu ứng nhấp nháy cho Text)


Bước 7: Giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại Sence 1.

- Tạo thêm 1 Layer mới (đặt tên là Invisible Button 1)

Chú ý: Về cách tạo Invisible Button tôi đã nói khá nhiều trong những bài viết của mình nên giờ có lẽ cũng không cần nhắc lại nữa. Nếu bạn nào chưa biết có thể tham khảo tại các bài viết trước trong Website.

- Tại frame đầu tiên của layer Invisible Button các bạn hãy ấn phím F9 để mở bảng Action và dán đoạn mã sau vào:

on (rollOver) {
_root.mouse_over_anh1 = true;
} on (rollOut) {
_root.mouse_over_anh1 = false;
} on (release){
getURL("http://zensoft.vn/");
}

Bước 8: Sau đó hãy tạo 1 layer mới Action, tại frame đầu tiên của layer này chúng ta sẽ ấn F9 để mở bảng Action và dán đoạn mã sau vào:

_root.anh1.onEnterFrame = function() {
if (mouse_over_anh1) {
_root.anh1.nextFrame();
} else {
_root.anh1.prevFrame();
}
};

Bước 9: Đây là ví dụ tôi làm với bức ảnh đầu tiên, các bạn hãy làm tương tự đối với những bức ảnh còn lại. Nhưng hãy lưu ý là chúng ta phải thay đổi Instance Name cho thích hợp.

Sau khi đã làm xong ấn Ctrl + Enter để kiểm tra kết quả. Chúc các bạn thành công.

Download file thực hành tại đây (.fla)

Theo hocdohoa

0 comments:

Post a Comment