Trình diẽn bài viết dạng Slide với jQuery☼ Giới thiệu sơ về thủ thuật:
- Thủ thuật sử dung jQuery để hiển thị các bài viết.Có 2 phần, phần bên trái là phần hiển thị, phần bên phải là danh sách các bài viết. Bình thường thủ thuật sẽ tự thay đổi bài viết trong 1 khoảng thời gian nhất định, tùy vào mình cài đặt. Khi nhấp vào 1 bài viết nào trong phần bên phải, thì bài viết sẽ hiển thị ảnh thumbnail lớn vào tiêu đề (hoặc có thể là đoạn mô tả nhỏ về bài viết) ở phần bên trái.

☼ Bắt đầu thực hiện :
1. Vào bố cục
2. Vào chỉnh sửa code HTML
3. Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </head>

<script src="http://fandung.110mb.com/slide-jQuery/cty_files/jquery.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://fandung.110mb.com/slide-jQuery/cty_files/jquery-ui.js" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$("#featured > ul").tabs({
fx: {
opacity: "toggle"
}
}).tabs("rotate", 3000, true);
});
</script>

<style type="text/css">

#featured{
/* width:400px;
padding-right:250px; */
position:relative;
border:1px solid #ccc;
height:252px;
background:#fff;
}
#featured ul.ui-tabs-nav{
position:absolute;
top:0; left:340px;
list-style:none;
padding:0; margin:0;
width:210px;
}
#featured ul.ui-tabs-nav li{
padding:1px 0; padding-left:13px;
font-size:12px;
color:#666;
}
#featured ul.ui-tabs-nav li img{
float:left; margin:2px 5px;
background:#fff;
padding:2px;
border:1px solid #eee;
}
#featured ul.ui-tabs-nav li span{
font-size:11px; font-family:Verdana;
line-height:12px;
color:#034E8F;
}
#featured li.ui-tabs-nav-item a{
display:block;
height:48px;
color:#333; background:#fff;
line-height:20px;
}
#featured li.ui-tabs-nav-item a:hover{
background:#f2f2f2;
}
#featured li.ui-tabs-selected{
background:url('http://fandung.110mb.com/slide-jQuery/selected-item.gif') left -5px no-repeat;
}
#featured ul.ui-tabs-nav li.ui-tabs-selected a{
background:#ccc;
}
#featured .ui-tabs-panel{
width:337px;
height:251px;
background:#999; position:relative;
}
#featured .ui-tabs-panel .info{
position:absolute;
top:196px;
left:2px;
height:55px;
width:336px;
background:url('http://fandung.110mb.com/slide-jQuery/transparent-bg.png') repeat;
}
#featured .info h2{
font-size:12px; font-family:Georgia, serif;
color:#fff; padding:5px; margin:0;
overflow:hidden;
}
#featured .info p{
margin:0 5px;
font-family:Verdana; font-size:11px;
line-height:15px; color:#f0f0f0;
}
#featured .info a{
text-decoration:none;
color:#fff;
}
#featured .info a:hover{
text-decoration:underline;
}
#featured .ui-tabs-hide{
display:none;
}
#featured .ui-tabs-nav-item img{
height:37px;
width:55px;
}
</style>

- Số 3000 ở trên chính là thời gian thay đổi bài viết, tính bằng ms (mini giây)

4. Save template.
5. Tạo 1 widget HTML/Javascript và dán code của thủ thuật vào.

<div id="featured">

<ul class="ui-tabs-nav">

<li class="ui-tabs-nav-item" id="nav-fragment-1">
<a href="#fragment-1">
<img src="link anh bai viet 1" alt=""/>
<span>{Tieu de bai viet 1}</span>
</a>
</li>


<li class="ui-tabs-nav-item" id="nav-fragment-2">
<a href="#fragment-2">
<img src="link anh bai viet 2" alt=""/>
<span>{Tieu de bai viet 2}</span>
</a>
</li>

<li class="ui-tabs-nav-item ui-tabs-selected" id="nav-fragment-3">
<a href="#fragment-3">
<img src="link anh bai viet 3" alt="">
<span>{Tieu de bai viet 3}</span>
</a>
</li>

<li class="ui-tabs-nav-item ui-tabs-selected" id="nav-fragment-4">
<a href="#fragment-4">
<img src="link anh bai viet 4" alt="">
<span>{Tieu de bai viet 4}</span>
</a>
</li>

<li class="ui-tabs-nav-item ui-tabs-selected" id="nav-fragment-5">
<a href="#fragment-5">
<img src="link anh bai viet 5" alt="">
<span>{Tieu de bai viet 5}</span>
</a>
</li>

</ul>


<div style="" id="fragment-1" class="ui-tabs-panel ui-tabs-hide">

<a style="color: rgb(255, 255, 255);" href="link bai viet 1">
<img src="link anh bai viet 1" alt="" width="337" height="250"/>
</a>

<div class="info">
<h2><a href="link bai viet 1">{Tieu de bai viet 1}</a></h2>
<p></p>
</div>
</div>

<div style="" id="fragment-2" class="ui-tabs-panel ui-tabs-hide">

<a style="color: rgb(255, 255, 255);" href="link bai viet 2">
<img src="link anh bai viet 2" alt="" width="337" height="250"/>
</a>

<div class="info">
<h2><a href="link bai viet 2">{Tieu de bai viet 2}</a></h2>
<p></p>
</div>
</div>

<div style="" id="fragment-3" class="ui-tabs-panel ui-tabs-hide">

<a style="color: rgb(255, 255, 255);" href="link bai viet 3">
<img src="link anh bai viet 3" alt="" width="337" height="250"/>
</a>

<div class="info">
<h2><a href="link bai viet 3">{Tieu de bai viet 3}</a></h2>
<p></p>
</div>
</div>

<div style="" id="fragment-4" class="ui-tabs-panel ui-tabs-hide">

<a style="color: rgb(255, 255, 255);" href="link bai viet 4">
<img src="link anh bai viet 4" alt="" width="337" height="250"/>
</a>

<div class="info">
<h2><a href="link bai viet 4">{Tieu de bai viet 4}</a></h2>
<p></p>
</div>
</div>

<div style="" id="fragment-5" class="ui-tabs-panel ui-tabs-hide">

<a style="color: rgb(255, 255, 255);" href="link bai viet 5">
<img src="link anh bai viet 5" alt="" width="337" height="250"/>
</a>

<div class="info">
<h2><a href="link bai viet 5">{Tieu de bai viet 5}</a></h2>
<p></p>
</div>
</div>

</div>

- Thay đổi các link liên kết, ảnh, tiêu đề của bài viết theo đúng như nội dung bạn muốn hiển thị.
☼ Cập nhật bản Auto, tự động cập nhật bài viết theo từng nhãn, hoặc cho cả blog.
(Cập nhật ngày 7/7/2009)
- Ở phần trên, khi muốn hiển thị chúng ta phải add từng bài viết vào. Hơi mất công 1 chút. Nhưng việc này lại có ích nếu ta chỉ muốn hiển thị 1 số bài viết nổi bật nào đó trong blog của mình.
- Còn ở phần này mình sẽ giới thiệu 1 cách để thủ thuật tự động cập nhật các bài viết cho các bạn. Thực ra đây cũng là thủ thuật Recent posts thôi, nhưng ở đây mình chỉnh sửa file JS lại để áp dụng được cho thủ thuật này.
- Tùy theo yêu cầu của các bạn, có thể lựa chọn cách thủ công hoặc tự động.

Xem demo ở đây : LIVE DEMO

Còn đây là hình ảnh mình đã thực hiện:

- Tương tự như ở phần thủ công, phần này bạn cũng thực hiện các bước tương tự từ bước 1 đến bước 4 như ở trên.
- Đến bước 5 thì code sẽ hoàn toàn khác. Bạn tạo 1 widget HTML/Javascript và dán đoạn code bên dưới vào:

<script language="JavaScript">
imgr = new Array();
imgr[0] = "http://sites.google.com/site/fdblogsite/Home/nothumbnail.gif";

showRandomImg = false;

fntsize = 12;
acolor = "#E67C15";
aBold = true;


text = "comments";
showPostDate = true;

summaryPost = 100;
summaryFontsize = 12;
summaryColor = "#000";

numposts =5;
label = "Film";
home_page = "http://fandung.blogspot.com/";

</script>

<div id="featured">

<script src="http://fandung.110mb.com/slide-jQuery/slide-j1.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://fandung.110mb.com/slide-jQuery/slide-j2.js" type="text/javascript"></script>

</div>

- Do hiệu chỉnh phần CSS của thủ thuật hơi phức tạp, nên mình khuyên các bạn giữ nguyên bố cục của thủ thuật này là hiện thị 5 bài. Tức là giữ nguyên đoạn code màu đỏ (numposts =5;)
- Các file JS trên là để hiển thị các bài viết của 1 nhãn nào đó, nếu các bạn muốn hiển thị cái bài viết mới của cả blog thì đổi file javascript lại như bên dưới (lưu ý : phải giữ đúng thứ tự của các file javascript)

<script src="http://fandung.110mb.com/slide-jQuery/post-slide-j1.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://fandung.110mb.com/slide-jQuery/post-slide-j2.js" type="text/javascript"></script>

- Muốn thay đổi màu chữ của tiêu đề bài viết ở phần bên trái, các bạn chỉnh sửa trong đoạn code CSS như bên dưới :

#featured .info a{
text-decoration:none;
color:#f00;
font-size:13px;

- Một vài lưu ý khác về việc hiển thị :

trước tiên hãy xem hình mình họa này
a. Ở phần bên phải :
- trong hình ta thấy phần post summary nằm trong class #featured .ui-tabs-panel .info , hãy điều chỉnh số kí tự của phần summary post để nó không bị tràn ra khỏi khung hiển thị. Nếu muốn mở rộng phần hiển thị này (tăng chiều cao) , bạn hãy thay đổi 2 đoạn code màu đỏ như bên dưới :

#featured .ui-tabs-panel .info{
position:absolute;
top:196px;
left:2px;
height:55px;
width:336px;
background:url('http://fandung.110mb.com/slide-jQuery/transparent-bg.png') repeat;
}

- Lưu ý196px + 55px = 251px , với 251px là chiều cao của vùng hiển thị ảnh của bài viết. (trong hình minh họa mình có điều chỉnh hơi khác so với code gốc 175px + 75px = 251px)

b. Phần bên trái :
- Tương tự, phần bên trái sẽ gồm 2 phần, ảnh thumbnailtiêu đề bài viết. Và ta lưu ý là khi tiêu đề của bài viết quá dài thì nó sẽ bị tràn ra khỏi khung hiển thị, như thế sẽ rất xấu. Vì thế hãy mở rộng vùng hiển thị này ra, bảo đảm sao cho tiêu đề dài nhất cũng ko bị tràn.
- Để mở rộng vùng hiển thị này, bạn hãy tìm tới đoạn code CSS như bên dưới :

#featured ul.ui-tabs-nav{
position:absolute;
top:0; left:340px;
list-style:none;
padding:0; margin:0;
width:210px;
}

Thay đổi đoạn code màu đỏ là được.
- Và kích thước ảnh thumbnail ở phần này có thể điều chỉnh ở đoạn code bên dưới:

#featured .ui-tabs-nav-item img{
height:37px;
width:55px;
}

Tuy nhiên mình có lời khuyên, tốt nhất là giữ nguyên như thế, nếu bạn thay đổi nó thì sẽ làm ảnh hưởng nhiểu tới việc hiển thị của tiện ích. Do đó nếu ai thật sự rành về việc canh chỉnh các kích thước trong code CSS thì mới làm việc này.

Tham khảo source từ site ctyhanlamvien
Chúc các bạn thành công.
===========
Theo Fandung

0 comments:

Post a Comment