Tổng hợp các style cho tiện ích "Recent posts with thumbnail"


1. Style 1 : hiển thị mô tả bài viết khi rê chuột vào tiêu đề:


Ảnh minh họa :


- Tham khảo thêm thủ thuật này ở đây: style1
(thực hiện lại tương tự và chỉ việc thay đổi link của file Javascript)

- Link file javascript:


Cho từng nhãn:
http://fandung.110mb.com/JS-files/newposts-Description/style1/s1-label.js
Cho cả blog:
http://fandung.110mb.com/JS-files/newposts-Description/style1/s1-post.js


2. Style 2 : hiển thị bài viết dạng list, với việc hiển thị mô tả có kèm ảnh thumbnail khi rê chuột.

Ảnh minh họa :


- Tham khảo thêm thủ thuật này ở đây: style2
(thực hiện lại tương tự và chỉ việc thay đổi link của file Javascript)

- Link file javascript:


Cho từng nhãn:
http://fandung.110mb.com/JS-files/newposts-Description/style2/s2-label.js
Cho cả blog:
http://fandung.110mb.com/JS-files/newposts-Description/style2/s2-post.js


3. Style 3 : Thủ thuật theo yêu cầu của bạn YoYo
- Chỉ hiển thị ảnh của bài viết, với hiện thị tiêu đề bài viết khi rê chuột.

Ảnh minh họa :


- Tham khảo thêm thủ thuật này ở đây: style3
(thực hiện lại tương tự và chỉ việc thay đổi link của file Javascript)

- Link file javascript:


Cho từng nhãn:
http://fandung.110mb.com/JS-files/newposts-Description/style3/s3-label.js
Cho cả blog:
http://fandung.110mb.com/JS-files/newposts-Description/style3/s3-post.js


4. Style 4 : Thủ thuật theo yêu cầu của bạn LouLou
- Thủ thuật này là sự kết hợp của hiệu ứng jQuery và hiệu ứng mô tả bài viết: http://fandung.110mb.com/JS-files/newposts-Description/style4/index4.html

Ảnh minh họa :


- Tham khảo thêm thủ thuật này ở đây: style4.1 (jQuery)style4.2 (Mô tả)
(thực hiện lại tương tự, ngoài việc thay đổi link của file Javascript từ thủ thuật 4.1 bạn còn phải thêm tất cả code CSS của thủ thuật 4.2 vào trong code của thủ thuật 4.1)

- Link file javascript:


Cho từng nhãn:
http://fandung.110mb.com/JS-files/newposts-Description/style4/s4-label.js
Cho cả blog:
http://fandung.110mb.com/JS-files/newposts-Description/style4/s4-post.js


5. Style 5: Thủ thuật yêu cầu của bạn share4vn.tk
- Tương tự thủ thuật của style 4, với yêu cầu này, thì chỉ cho phép hiển thị ảnh bài viết của từng nhãn. bạn chỉ cần thay đổi link javascript của style4 là xong. Và style5 này chỉ dùng cho từng nhãn.
Ảnh minh họa:


- File Javascript:
http://fandung.110mb.com/JS-files/newposts-Description/style5/s4-label.js

- Thực hiện tương tự như style4, nếu không rõ có thể Nhấp chuột phải vào trang demo của mình để View Source (xem code của thủ thuật).
- Lưu ý : với yêu cầu chỉ hiển thị ảnh thì sẽ tạo một khoảng trống phía bên phải của ảnh thumbnail, nếu bỏ khoảng trống này đi (thay đổi độ rộng của id #listticker) thì phần mô tả sẽ bị che, (xem hình minh họa bên dưới). Do đó đây là sự bất tiện của thủ thuật này.

6. Style 6 : Thủ thuật yêu cầu của bạn Mr Hiến
- Với style này mình sẽ giới thiệu 2 loại, và chỉ sử dụng jQuery, không có sử dụng popup hiển thị mô tả bài viết.
- Giới thiệu chung : ở style này mình sẽ chỉ cho phép hiển thị 1 bài viết cho mỗi lần hiển thị, và ứng dụng jQuery vào để tạo hiệu ứng thay đổi bài viết dạng Flash.

a. Style a:
Hình minh họa:

- Link javascript:


Cho từng nhãn
http://fandung.110mb.com/JS-files/newposts-Description/style6/label_slide61.js
Cho cả blog
http://fandung.110mb.com/JS-files/newposts-Description/style6/post_slide61.js


b. Style b:
Hình minh họa:


- Link javascript:


Cho từng nhãn
http://fandung.110mb.com/JS-files/newposts-Description/style6/label_slide62.js
Cho cả blog
http://fandung.110mb.com/JS-files/newposts-Description/style6/post_slide62.js


☼ Và sau đây là code cho style này:
- Tạo 1 widget HTML/Javascript và dán tất cả code vào bên dưới:


<script src="http://fandung.110mb.com/tabnews-jquery/jquery-1.2.6.min.js" type="text/javascript">
</script>


<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){


var first = 0;
var speed = 500;
var pause = 4500;


function removeFirst(){
first = $('ul#listticker li:first').html();
$('ul#listticker li:first')
.animate({opacity: 0}, speed)
.fadeOut('slow', function() {$(this).remove();});
addLast(first);
}


function addLast(first){
last = '<li style="display:none">'+first+'</li>';
$('ul#listticker').append(last)
$('ul#listticker li:last')
.animate({opacity: 1}, speed)
.fadeIn('slow')
}


interval = setInterval(removeFirst, pause);
});
</script>


<style type="text/css">


#listticker{
height:200px;
width:480px;
overflow:hidden;
border:solid 0px #DEDEDE;
padding:1px;
}
#listticker li{
border:0; margin:0; padding:0; list-style:none;
}
#listticker li{
height:300px;
padding:5px;
list-style:none;
}
#listticker a{
color:#000000;
margin-bottom:
}
#listticker .news-title{
display:block;
font-weight:bold;
margin-bottom:4px;
font-size:11px;
}
#listticker .news-text{
display:block;
font-size:11px;
color:#666666;
}
#listticker img{
float:left;
margin-right:10px;
padding:4px;
border:solid 1px #DEDEDE;
}
</style>
<script language="JavaScript">
imgr = new Array();


imgr[0] = "http://sites.google.com/site/fdblogsite/Home/nothumbnail.gif";


showRandomImg = true;


imgwidth = 130;
imgheight = 130;
fntsize = 17;
acolor = "#f00";
aBold = true;


text = "Comment";


showPostDate = true;


summaryPost = 200;
summaryFontsize = 13;
summaryColor = "#000";


numposts = 10;
label = "Thu%20Thuat%20Blog";
home_page = "http://fandung.blogspot.com/";


</script>
<script src="post_slide61.js" type="text/javascript"></script>

Một vài lưu ý:
- Thay code màu xanh (link javascript) tương ứng với style mà bạn chọn.
- label = "Thu%20Thuat%20Blog"; : nhãn mà bạn muốn hiển thị
- home_page = "http://fandung.blogspot.com/"; : đổi thành URL blog của bạn.
- summaryPost = 200; : số kí tự của phần summary post sẽ hiển thị.
- text = "Comment"; : phần này sẽ hiển thị ngày đăng và comment của bài viết, nếu không muốn hiển thị thì sửa lại thành text = "no";
- numposts = 10; : số bài viết sẽ được hiển thị.

---------------------
Theo Fandung

1 comments:

Anonymous said...

Have a nice day, please visit back, :love:
Software Download Free + Key Crack.
| System Tools | Multimedia | Antivirus Security | Graphics Designs | Internet Tools |
Make Money Online - Templates Blogspot Free - Tricks For Blogger - Add Blog Free - HOT! Scandal - .: Chăm Sóc Da :. - .: Điều Trị Cao Huyết Áp :.

Post a Comment