Thủ thuật tạo Sitemap – Danh mục bài viết (TOC) cho Blog theo Label


Các blog sử dụng host miễn phí do Google cung cấp thông thường tạo Sitemap hay TOC (Table of Content) rất khó khăn. Tuy nhiên các coder đã tạo được Sitemap hay TOC một cách tự động nhờ file Js rất thuận tiện.Trước hết xin giới thiệu với các bạn thủ thuật rất tiện lợi và dễ thực hiện. Thủ thuật này có các đặc điểm như sau:


(1). Dễ dàng thực hiện chỉ với 2 dòng script

(2). Tạo danh mục với các Label riêng biệt

(3). Có thể sử dụng nhiều Label cho một bài viết.

(4). 10 bài viết viết mới nhất được gắn biểu tượng New!!!

bạn có thể xem minh họa thủ thuật này với hình ảnh dưới:

TOC_Sitemap_01

Cách thực hiện:

1. Vào Blogger >> Posting >> New post (chọn viết bài dang Edit HTML) rồi dán code dưới vào.


<script style="text/javascript"
src="http://sinbadpro.googlecode.com/files/thuthuat-sitemap.js"></script>
<script src="http://tricks-for-blog.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results
=9999&alt=json-in-script&callback=loadtoc"></script>
Bạn thay thế http://tricks-for-blog.blogspot.com/ bằng địa chỉ weblog của bạn là đã thực hiện xong thủ thuật tạo ToC hay Sitemap cho Blog của bạn rồi đó.
Lưu ý: Dạng này phù hợp với các weblog chuyên về một lĩnh vực nào đó, bởi chúng tạo ra các danh mục theo label xếp theo thứ tự ABC, nên không phù hợp với các weblog có nộ dung rộng, sẽ là rất không hợp lý bởi danh sách bao gồm cả thông tin buôn chuyện với các thủ thuật công nghệ.
Chúc các bạn thành công!
Sưu Tầm Internet

0 comments:

Post a Comment